KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

“Kasten Yaralama” suçu, Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde yer almaktadır (Detaylı bilgi için lütfen bkz.).  Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi ise kanunda ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. TCK madde 88’de “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.” demek suretiyle kasten yaralamanın ihmali davranışla da işlenebileceği hükme bağlanmıştır.

İhmal, yapılması gereken bir şeyin yapılmaması başka bir deyişle hukuka aykırı bir sonucun meydana gelmesini istememekle birlikte bu hukuka aykırı sonucun doğmaması için gereken dikkat ve özenin gösterilmemesidir. TCK madde 88’de kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşulların göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Buna göre atıf yapılan madde TCK madde 83’tür.

İhmali davranışla kasten yaralamanın söz konusu olabilmesi için, failin belirli bir icrai davranışta bulunması için kanundan ya da sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünün bulunması ya da failin daha önceki bir icrai davranışının zararlı neticelerini gidermemesi gerekmektedir.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesine, bir ebeveynin çocuğunun elini ocakta yakması sonucu bir şey yapmaması ve bunun sonucunda çocuğunun parmaklarının kesilmek zorunda kalması, bir bebek bakıcısının bebeğin ağlamasını duymasına rağmen onunla ilgilenmeyip bebeğin ağlayarak düşüp kafasının zedelenmesi, bir kişinin yanındaki bir kişiye şaka amaçlı vurması sonucu vurduğu kişinin yere düşmesi ancak yere düşen kişiyi hastaneye götürmemesi akabinde de kişinin sağlığında bozulmanın meydana gelmesi gibi durumlar örnek olarak verilebilir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir