VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR – KASTEN YARALAMA SUÇU

Bu yazımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) İkinci Kısım/İkinci Bölüm’ünde yer alan ve 86 ila 93. maddeleri arasında düzenlenen suçlardan bahsedeceğiz. Kanun’un bu kısmında yer verilen aşağıdaki suçlarda korunan hukuki yarar, beden ve ruh sağlığı olup; suç tipine göre faile 16 yıla kadar ceza verilebilmesi mümkündür.

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar:

1) Kasten yaralama (TCK md. 86)

2) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK md. 87) (Lütfen bkz…)

3) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK md. 88)

4) Taksirle yaralama (TCK md. 89) (Lütfen bkz…)

5) İnsan üzerinde deney suçu (TCK md. 90) (Lütfen bakınız…), (Lütfen bakınız…), (Lütfen bakınız…)

6) Organ veya doku ticareti suçu (TCK md. 91) (Lütfen bakınız…), (Lütfen bakınız…)

Kasten yaralama suçu, kişinin vücuduna acı veren, ruhsal ya da bedensel sağlığının bozulmasına neden olan hareketlerde bulunmak suretiyle işlenebilen bir suçtur. Kasten yaralama suçunu meydana getiren hareketler, kişiyi fiziki olarak yaralamanın yanında kişinin manevi bütünlüğünü yaralamaya yönelik hareketleri de kapsar.

Suçun temel şekli için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisi, basit tıbbi müdahaleyle giderebilecek ölçüde hafifse, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçu takibi, şikayete bağlı suçlardandır.

Kasten yaralama suçunun, aşağıdaki hallerde işlenmesi halinde verilecek olan ceza yarı oranında artırılır:

– Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

– Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

– Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

– Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

– Silahla.

Suçun yukarıda sayılan nitelikli hallerinden biri söz konusu değilse hem soruşturma, hem kovuşturma aşamasında uzlaştırma/uzlaşma prosedürünün uygulanması gerekmektedir.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir