ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) çocuk düşürtme suçu, çocuk düşürme suçu ve kısırlaştırma suçları birbirinden farklı suçlar olup, kanun koyucu her suç bakımından ayrı cezalar tayin etmiştir. Çocuk düşürtme suçu TCK  madde 99’da düzenlenmiştir. Bu suç  bakımından, kanun koyucu, suçu oluşturan fiilde gebe kadının rızasının bulunup bulunmaması durumuna göre bir ayrım yapmıştır. Bu ayrım şu şekildedir; […]

Devamını Oku

KÜRTAJ SUÇ MUDUR?

Gebeliğin sonlandırılması diğer bir değişle kürtaj; sağlık, tıp etiği, hukuk, din ve felsefe gibi birçok alanda tartışılagelmiştir. Bu tartışmaları bugünkü konumuzun dışında bırakıp kürtajı ceza hukuku boyutunda suç teşkil edip etmediği bakımından inceleyeceğiz. Tıbbi bir deyim olan “kürtaj”, günlük dilde bu konuyu ifade etmek için en çok kullanılan terimdir. Kürtaj, (halk arasında gebelik aldırma, bebek aldırma, […]

Devamını Oku