CEZA YARGILAMASINDA ÇOCUK

Ceza Hukuku’nda çocuk kavramı, 18 yaşını doldurmamış kişileri ifade etmektedir. Kişilerin yaş küçüklüğü; kusur yeteneğini azaltan veya ortadan kaldıran sebepler arasında sayılmaktadır. Kanun koyucu yaş küçüklüğünü dikkate alarak, çocukların ceza ehliyetini 3 grupta incelemiştir. Çocukların ceza ehliyeti hakkında yazımızı buradan (…Bkz) okuyabilirsiniz. Ayrıca ifade etmeliyiz ki kanun koyucu, suç işleyen çocuk hakkında “suça sürüklenen çocuk” […]

Devamını Oku

ON BEŞ – ON SEKİZ YAŞ GRUBU ÇOCUĞUN CEZAİ SORUMLULUĞU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) “Yaş küçüklüğü” başlıklı 31.m.3.f ‘da “Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve […]

Devamını Oku