AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

İsim değiştirme, düzeltme ve ekletme uygulama içerisinde çok sık karşılaşılan işlemlerdir. Yine isimden çeşitli nedenlerden dolayı memnun olunmaması ya da yapılacak değişikliğin ihtiyaç dahilinde kaldığı hallerde başvurulan yol hakkındaki olağan usul, önceki yazılarımızda detaylı olarak ele alınmıştır. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, ad ve soyadın değiştirilmesinde izlenmesi gereken güncel usul ve gelişmeler incelenecektir. 5490 sayılı Nüfus […]

Devamını Oku

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ

Cinsiyet kavramı yalnızca fizyolojik ve biyolojik bir olgu değildir, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir yönü de bulunur. Cinsiyet değiştirmek ise dünyanın birçok ülkesinde kolaylaştırılmış bir süreçtir, çoğu ülkede herhangi bir yasal izin alınmaksızın cinsiyet değiştirmek mümkündür. Ülkemizde ise cinsiyet değiştirmek Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlenmiştir, hükme göre cinsiyet değiştirmek belli şartlara tabi tutulmuştur […]

Devamını Oku

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

Toplumumuzda, ailelerinin koyduğu isimleri kabullenemediklerinden veya çevresindekiler  tarafından isimleri alay konusu edildiğinden rahatsızlık yaşayan kişiler vardır. Bu sebeplerle isimleri alay konusu olan veya burada bahsedilmeyen başka sebeplerle isimlerinden rahatsızlık duyan kişiler isimlerini değiştirmek istemektedir. İsmin değiştirilmesi davası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27’de: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus […]

Devamını Oku