AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

İsim değiştirme, düzeltme ve ekletme uygulama içerisinde çok sık karşılaşılan işlemlerdir. Yine isimden çeşitli nedenlerden dolayı memnun olunmaması ya da yapılacak değişikliğin ihtiyaç dahilinde kaldığı hallerde başvurulan yol hakkındaki olağan usul, önceki yazılarımızda detaylı olarak ele alınmıştır. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, ad ve soyadın değiştirilmesinde izlenmesi gereken güncel usul ve gelişmeler incelenecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, 17.10.2017 ve 6.12.2019 tarihinde yapılan düzenlemeler uyarınca ad ve soyadında; yazım, imla hatası ya da düzeltme işaretinden kaynaklanan anlam bozuklukları bulunan (Melhat/Melahat, Alı/Ali, Memet/Mehmet, Rabianur/ Rabia Nur, Ayşe Gül/ Ayşegül vs.) yahut genel ahlak kuralları bakımından hoş karşılanmayan, bazı çevreler tarafından gülünç kabul edilen anlamlar mevcut olan (Sıçan, Deli, Yalak, Top vs.) kişiler, -olağan usulde olduğu gibi dava yoluna başvurmadan- ilçe nüfus müdürlüklerine giderek ya da doğrudan e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvurularını yaparak bir kereye mahsus olmak üzere ad ve/veya soyadı değişikliği yapabilmektedir. Sıralan nedenler sınırlı sayıda olmakla birlikte, belirtilenler haricindeki bir gerekçeyle yapılacak değişiklikler için mahkeme kararı aranmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki yukarıda açıklanan ad ve soyadı değiştirme usulünden, yalnızca doğumla Türk vatandaşlığı kazanan kişiler yararlanabilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir nedenle sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişiler, ad ve soyadı değişikliği hakkındaki gelişmelerden yararlanamamaktadır.

Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; mahkeme kararı olmadan yapılacak ad ve soyadı değişikliği başvurularının, yalnızca 24 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabileceğini bildirmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir