KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACININ TAHLİYESİ

Kentsel dönüşüm, yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen projeler bütünüdür. Bu projelerin sağladığı birçok avantajla beraber pratikte birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Anılan sorunlardan birisi de kat malikinin kiracısını tahliyesi meselesidir. Bundan sonraki açıklamalarımız bu sorun hakkında olacaktır. Tecrübe edildiği üzere birçok kat maliki dairelerinin ‘riskli yapı’ tanımı altında kentsel dönüşüm […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR

Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili oluşabilecek ilk problem, projenin özel mülkiyeti doğrudan etkiler özellikli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu etki ile mülkiyet hakkı sınırlandırılabilecek yahut sona erdirilebilecektir. Son derece önem arz eden mülkiyet hakkı Anayasa’da şu şekilde düzenlenmiştir. Anayasa madde 35: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE KİRA YARDIMI

29071 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (29071 sayılı Yönetmelik) 11. maddesi gereğince; anlaşma ile tahliye edilen kentsel dönüşüm uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE FAİZ DESTEĞİ

Kensel dönüşüm; daha önceki yazılarımızda da aktardığımız üzere (Bkz. Riskli Yapı, Kentsel Dönüşüm Yasaları) amaç olarak eskimiş, yıpranmış, terk edilmiş, kentsel dokunun, günümüzün sosyal, ekonomik ve fiziksel şartlarına uygun bir yapı içerisinde değiştirilmesi ve yeniden canlandırılarak kente kazandırılması konuludur. Bu doğrultuda yenilenecek olan yapı ve alanlar üzerinde hak sahibi olanların, hukuksal anlamda bir kayıpla karşılaşmaması […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE “RİSKLİ YAPI”

Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki riskli yapı tespitine ilişkin rapor, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra bir eksiklik taşımaması halinde tapu müdürlüğüne gönderilmektedir. Müdürlük, tüm hak sahiplerine, taşınmazlarının hanesine “riskli yapı” şerhinin düşüldüğünü, 60 günlük süre içinde binanın idare tarafından yıkılabileceğini ve bu tespitlere karşı 15 gün içinde itirazda bulunulabileceğini bir tebliğ ile […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASALARI

Kaçak, plansız ve düzensiz yapılar inşa edilmesinin yarattığı ekonomik, sosyal, çevresel … sorunlar gün be gün artmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında nüfus artışı, kontrolsüz göç, şehirlerin plansız büyümesi gibi birden çok sebep etkili olmuştur. Bu nedenle kentsel dönüşümün esas hedefi, şehirlerin fiziki, estetiki koşullarının iyileştirilmesi, kaçak, sağlıksız ve düzensiz yapılaşmanın engellenmesi ve güvenlik açısından riskli […]

Devamını Oku