VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE KURULA ŞİKAYET SÜRELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 24.1.2019 Karar No: 2019/9 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”), ilgili kişilerin (kişisel veri sahipleri) Kanun’un uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayet hakları ile buna ilişkin prosedürü 13 ila 15. maddelerinde kalan hükümlerle düzenlemiştir. Buna göre; –  İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletir, –  Veri sorumlusu bu talebi en […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ İHLAL EDİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Önceki yazılarımızda kişisel veri kavramını açıklamış, kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını kullanabilmeleri için izleyecekleri başvuru yolu ve itiraz sürecini açıklamıştık. (Bakınız ilgili yazılarımız…) Bugünkü yazımızda ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirlenen yükümlülüklere aykırı davranan kişi ve kurumlar hakkında uygulanacak yaptırımları inceleyeceğiz. Kişisel veri kavramını hatırlamak gerekirse; kişisel veri Kanun’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek […]

Devamını Oku