LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ – II

Bir önceki yazımızda, limited şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde payların mirasçılara geçişine ilişkin açıklamalar yapmıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise, ortaklardan birinin ölümünün şirketin kendi paylarını iktisap etmesindeki ve şirketin sona ermesindeki etkisini açıklayacağız. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi: Türk Ticaret Kanunu’nun madde 612 hükmüyle, limited şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesinin şartları düzenlenmiştir. “Şirket kendi […]

Devamını Oku

TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU (II)

Tasfiye memurunun hukuki sorumluluğuna dair yazımızın başlangıç kısmını daha önceki bir yazımızda açıklamıştık. (Bkz. İlgili yazımız…) Tasfiye Memurunun Sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 553: “(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri […]

Devamını Oku

TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU (I)

Tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilerek, 3. kişilerle şirket arasındaki ilişkilerin sona erdirilmesi ve varsa artan kısmın ortaklar arasında paylaşılma işlemlerinin tamamını ifade eder. (Bakınız şirketin tasfiyesi hakkındaki yazımız…) Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 536/1 gereği, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ

Tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilerek, 3. kişilerle şirket arasındaki ilişkilerin sona erdirilmesi ve varsa artan kısmın ortaklar arasında paylaşılma işlemlerinin tamamını ifade eder. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra da şirketin hukuki varlığına son verilebilmesi için, şirketin ticaret sicilinden silinmesi gerekir.1 Limited şirketin sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ve şirketin tasfiye aşamasına girmesi durumu şirket müdürleri […]

Devamını Oku