DEPOZİTO NASIL ÖDENMELİDİR?

Halk arasında “depozito” adıyla bilinen güvence, kiraya veren tarafından kiracının kira sözleşmesine aykırı olarak kiralanana vereceği tüm zararlar için güvence oluşturması adına alınan karşılıktır. Uygulamada genel olarak parasal değeri olan değerler güvence bir başka deyişle depozito olarak kabul edilir. Aslında depozito verilmesi bir zorunluluk değildir. Ancak kira sözleşmesinde belirtilen bir depozito bedeli varsa, kiracının depozito […]

Devamını Oku

UÇUŞUN RÖTAR YAPMASI HALİNDE YOLCU HAKLARI

Uçuşun iptal olması durumunda, yolcuların sahip olduğu hakları daha önceki yazımızda (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Ancak uçuş iptal olmaz da yalnızca gecikmeli bir şekilde gerçekleşirse de bir mağduriyet oluşacağından, gecikmeli uçuşlarda da yolcuların bir takım hakları vardır. Bu haklar, her gecikme durumunda mevcut olmaz. Sivil Havacılık Yolcu Yönetmeliği’ne göre “Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi […]

Devamını Oku

TUTUKLULARIN SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI

Her bireyin kendisinin sağlığı ve refahı için tıbbi bakım hakkı vardır. Bu hak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de tanınmış, her insanın sadece insan olduğu için sahip olduğu mutlak bir haktır. Aynı zamanda bu hak Anayasa’nın 56. maddesinde “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, […]

Devamını Oku

DEVLET MEMURLUĞU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Devlet memurluğuna başvurabilmek için bazı genel ve özel şartlar aranmaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler devlet memuru olabilmek için başvuruda bulunabilirler. Bu şartların bazıları genel nitelikli şartlar olup Devlet Memurluğu Kanunu’nda düzenlenmiştir. Genel şartlar şunlardır : –  Türk vatandaşı olmak, – 18 yaşını doldurmuş olmak veya bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını doldurmuş […]

Devamını Oku

İÇKİ KULLANIMININ BOŞANMAYA SEBEP OLMASI

Evlilik birliği içinde eşlerin söz ve davranışlarının birliğin devamını sağlamaya ve hatta güçlendirmeye yönelik olması beklenirken, bu yazımızda değineceğimiz üzere eşlerden birinin alkol kullanımı bazı hallerde boşanma sebebi bile olabilmektedir. Doğallıkla eşlerin birlikte içki içmelerinde bir sorun yoktur. Eşlerden birinin tek başına makul şekilde ve miktarda alkol tüketmesinde de bir problem olamaz. Ne zaman ki […]

Devamını Oku

UÇUŞ İPTALLERİNDE YOLCU HAKLARI

Uçuş iptali durumunda yolcuların mağduriyetinin giderilmesi adına bir takım haklar getirilmiştir. Olağanüstü haller (doğal afetler, meteorolojik şartlar, güvenlik riskleri vs.) haricinde uçuş iptali gerçekleştiğinde, Sivil Havacılık Yolcu Yönetmeliği’nde sayılan haklar gündeme getirilebilecektir. Bu haklardan ilki; havayolu firmasından bilet ücretinin tamamının ödenmesinin talep edilmesidir.Eğer uçuş iptali sebebiyle yaşanan gecikme, seyahati anlamsız kılacak bir boyuta taşıyorsa bilet ücretinin tamamı talep […]

Devamını Oku

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ ve SÖZLEŞMENİN USULÜ

Daha önceki yazımızda mirastan feragat sözleşmesinin ne olduğunu açıklamıştık. (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise feragat sözleşmesinin çeşitlerini açıklamaya çalışacağız. İvazsız (karşılıksız) yapılan mirastan feragat sözleşmesinde, muhtemel mirasçı, miras bırakanın ölmeden önce bir karşılık almadan muhtemel mirasçılık sıfatından kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. İvazlı (karşılıklı) mirastan feragat sözleşmesindeyse mirasçı, miras bırakan ölmeden evvel aldığı bir […]

Devamını Oku

ESER SAHİBİNİN ADININ BELİRTİLMESİ HAKKI

Eser, sahibinden ayrı olarak düşünülemeyen fikir ve sanat ürünüdür. Bu nedenle eserden bahsederken eser sahibinden de bahsedilmesi gerekmektedir. Bu durum eser sahibinin hem şahsi ve fikri çıkarlarını hem de ekonomik çıkarlarını doğrudan etkiler. Örneğin eser yayınlandıktan sonra kamuoyunda olumlu bir ilgi uyanabilir ve bu ilgi, eser sahibine yeni siparişlerin gelmesine ya da reklam anlaşmalarının yapılmasına hizmet […]

Devamını Oku

YASADIŞI BAHİS OYNAMAK YA DA OYNATMAK

Kumar; kazanç amacıyla icra edilen, kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. Yasadışı bahis, kumar kapsamında değerlendirilmekte olan bir suç olduğundan Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Kanun, oynayan ve oynatanları ayrıma tabi tutarak değerlendirme yapmaktadır. Yasadışı bahis oynatmak ve oynanması için […]

Devamını Oku

KİRALAMALARDA ANAHTAR TESLİMİ

Kira ilişkisinin sona ermesiyle birlikte kiracının kiralananı teslim etme sorumluluğu doğar. Bu sorumluluk sadece kiralananı boşaltmakla sınırlı değildir. Kiracı, kiralananın anahtarını teslim etmedikçe kiralananı gerçek anlamda iade etmiş sayılmaz. Bu durum, kiralananın hala kiracıda olduğu sonucunu doğurduğundan, kiralanan hala kiracının hakimiyeti altında kabul edilir. Bu sebeple kiracı, anahtarları teslim etmedikçe kiralayanın uğradığı zararları ödeme sorumluluğu […]

Devamını Oku