VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Vergi suçları açısından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK”) mali nitelikte vergi suçları ve ceza hukuku anlamında vergi suçları olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir. Vergi ziyaı, genel usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler suçları mali nitelikte vergi suçları olarak düzenlenmiş ve bu suçlar için parasal yaptırımlar öngörülmüşken; vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetini ihlal ve yükümlülerin özel işlerini yapma […]

Fazlasını Oku

VERGİ İNCELEMESİNİN SONUÇLARI

Vergi incelemesinin sonunda durum mükellefe bir rapor ile tebliğ edilir. İnceleme sonucunda tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulduysa tebligat inceleme elemanı tarafından, bulunulmadıysa vergi dairesi tarafından mükellefe yapılır. Raporda inceleme sonuçlarına yer verilir. İnceleme elemanı tarafından vergi ziyaına rastlandıysa bu kayıp, ikmalen ve re’sen tarhiyat konusu yapılır. Bu sebeple raporun, muhakkak mükellefçe edinilmesi gerekmektedir. Raporda tarhiyat […]

Fazlasını Oku