FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

overtime work ile ilgili görsel sonucu4857 sayılı İş Kanunu’n 41. Maddesi yukarıdaki soruyu ayrıntılı bir şekilde cevaplamıştır. İş mahkemelerinde de bu sorunun çözümü oldukça kolay olmaktadır.

Olağanüstü durumlar ve denkleştirme gibi hukuki kurumlar dışında bir işçi haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilir. Sözleşmeyle veya işin yapısı gereği mesleki kanun, yönetmelik gibi mevzuatlarla haftalık çalışma saati değiştirilebilir ancak 45 saatin üzerine çıkartılamaz. 45 saatin altında kararlaştırılmasında bir sakınca yoktur.

Haftalık 45 saat çalışmayı aşan çalışmalar fazla çalışma adıyla adlandırılır ve aşan her bir saat için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası şeklinde hesaplanır.

Sözleşmeyle haftalık çalışma saati 45 saatin altında belirlenmiş olabilir. Bu durumda işçinin sözleşmeyle belirlenen haftalık çalışma saatini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar da fazla sürelerle çalışmadır. Fazla sürelerle çalışma da; her bir saat için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 fazlası şeklinde hesaplanır.  Yine devamında 45 saati aşan çalışma yapılırsa fazla çalışma olur ve devam eden saatler, fazla çalışma hesaplamasına göre %50 zamlı hesaplanır.

İşçi isterse fazla çalışma karşılığında zamlı ücret yerine serbest zaman kullanımı da isteyebilir. Fazla çalışmada her bir saat için bir saat otuz dakika, fazla süreler çalışmada her bir saat için bir saat onbeş dakika serbest zaman kullanabilir.

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayı alınmalıdır.

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 275 saatten fazla olamaz.

Zorunlu nedenlerden dolayı fazla çalışma yapılabilir. Teknik bir arızanın giderilmesi, acele işler yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında işçilerin tamamına veya bir kısmına fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılabilir. Ücretler konusunda yukarıda bahsedilenler geçerlidir.

      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir