ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRILIK HALİNDE CEZAİ YAPTIRIM

Daha önceki bir yazımızda açıklamaya çalıştığımız (Bakınız ilgili yazımız…) ve Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 358. maddesinde İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, paysahipleri şirkete borçlanamaz. Meğer ki borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve paysahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tâbi tutulsun.” şeklinde yer aldığı üzere şirket yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasaklanmıştır. Anılan yasak çerçevesinde; yönetim kurulu üyesi, alt ve üst soyundan biri ya da eşi yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biri, yönetim kurulu üyesinin ve alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin ortağı oldukları şahıs şirketleri, yönetim kurulu üyesinin ve alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri şirkete nakit yahut ayın borçlanamazlar.

Borçlanma yasağının ihlal edilmesi halinde ise, şirket alacaklıları, borçlanan şahısları şirket borçları için doğrudan takip edebileceklerdir. Fakat TTK madde 395/f/3 te düzenlendiği üzere şirketler topluluğuna dahil şirketlerin birbirlerine kefil olmaları ve garanti vermeleri borçlanma yasağı kapsamında değerlendirilmemektedir. Ayrıca şirkete borçlanma yasağı Bankacılık Kanunu’na tabi anonim şirketleri kapsamamaktadır, bu şirketler hakkında kendi özel mevzuatlarında yer alan düzenlemeler uygulanacaktır. Anılan istisnalar şirkete borçlananlar için cezai sorumluluk düzenlenmektedir. Buna göre TTK madde 395’e aykırı olarak şirkete borçlanan yönetim kurulu üyeleri, yakınları … TTK madde 562/f/5/d’de açıklandığı gibi üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Limited şirket ortaklarının da, “iştirak taahhüdünden doğan borç” dışında, şirkete borçlanmaları yasaklanmaktadır. Bu yasağa aykırı olarak şirkete borçlanan limited şirket ortakları da üç yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılacaklardır. Ancak, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulmuş olan borçlar, anılan yasak kapsamına girmemektedir.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir