TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME

Bu yazımızda, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında bölünme, birleşme ve tür değiştirmeden bahsedeceğiz. BÖLÜNME Bölünme, TTK madde 159’da, tam ve kısmi bölünme olarak iki farklı ayrımda düzenlenmektedir. Tam bölünmede bölünen şirketin malvarlığının tümü bölünür ve bu malvarlığı, mevcut veya yeni kurulacak en az iki şirkete geçer. Bölünen şirket, ortadan kalkar. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketin […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL ESNASINDA İNCELENECEK UNSURLAR

“Kooperatif Kuruluşunda Tescil ve İlan Süreci” başlıklı yazımızda (bkz. ilgili yazımız…)  kooperatif kuruluşu için ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından yürütülecek tescil ve ilan sürecini anlatmıştık. Ticaret sicil müdürlüğünce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 32. m. kapsamında yapılacak inceleme neticesinde, kooperatif kaydının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (“KK”) ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin (“TSY”) öngördüğü bütün koşulların yerine […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN İBRA EDİLMEKLE SONA ERMESİ

Bir önceki yazımızda anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu üzerinde durmuş ve sorumluluğun zamanaşımı yoluyla sona ermesinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun ibra edilmeleriyle sona ermesine dair açıklamalar yapacağız. Ortaklıklar Hukuku’nda ibra, genel kurul tarafından alınan kararla, yönetim kurulu üyelerinin son dönemdeki işlemlerinin hukuka ve ortaklık ana sözleşmesine uygunluğunun kabul […]

Devamını Oku

TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU (II)

Tasfiye memurunun hukuki sorumluluğuna dair yazımızın başlangıç kısmını daha önceki bir yazımızda açıklamıştık. (Bkz. İlgili yazımız…) Tasfiye Memurunun Sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 553: “(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri […]

Devamını Oku

TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU (I)

Tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilerek, 3. kişilerle şirket arasındaki ilişkilerin sona erdirilmesi ve varsa artan kısmın ortaklar arasında paylaşılma işlemlerinin tamamını ifade eder. (Bakınız şirketin tasfiyesi hakkındaki yazımız…) Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 536/1 gereği, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden […]

Devamını Oku

ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRILIK HALİNDE CEZAİ YAPTIRIM

Daha önceki bir yazımızda açıklamaya çalıştığımız (Bakınız ilgili yazımız…) ve Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 358. maddesinde “İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, paysahipleri şirkete borçlanamaz. Meğer ki borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve paysahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tâbi tutulsun.” şeklinde yer aldığı üzere şirket […]

Devamını Oku

ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN SONUÇLARI

Ticaret hayatının genişlemesi ve gelişmesi ile artan rekabet, şirketleri stratejik planlamalar yapmaya itebilmektedir. Bu alınan stratejik kararlardan biri de şirket birleşmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşme esasen iki işletmenin faaliyetlerinin birleştirilmesini ifade etmektedir. Böylelikle şirketler, hem ekonomik hem hukuksal yönden birleşmiş olmaktadır. Şirketlerin birleşmesi devralma yahut yeni kuruluş olarak ikiye ayrılmaktadır. (Bkz. İlgili yazımız…) Tam anlamıyla […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ

Tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilerek, 3. kişilerle şirket arasındaki ilişkilerin sona erdirilmesi ve varsa artan kısmın ortaklar arasında paylaşılma işlemlerinin tamamını ifade eder. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra da şirketin hukuki varlığına son verilebilmesi için, şirketin ticaret sicilinden silinmesi gerekir.1 Limited şirketin sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ve şirketin tasfiye aşamasına girmesi durumu şirket müdürleri […]

Devamını Oku