TEKNOPARK VE YERİNDE AR-GE (AR-GE MERKEZİ) KARŞILAŞTIRMASI

indir (11)Daha önceki yazılarımızda hem ar-ge merkezlerine uygulanan teşvikleri (Bkz. İlgili Yazımız…) hem de teknoparklardaki ar-ge merkezlerine uygulanan teşvikleri (Bkz. İligi Yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise her iki muafiyet zincirinin karşılaştırılmasını tablolaştırarak açıklamaya çalışacağız:

Teşvik Teknopark (4691 Sayılı Kanun) Ar-ge Merkezi (5746 Sayılı Kanun)
1 Kurumlar Vergisi Teşviki Münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve ar-ge faaliyetleri kapsamındaki kazançlar müstesnadır. Ar-ge merkezlerinde o yıl yapılan ar-ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarı ar-ge indirimine konu olur.
2 Ar-ge indiriminin devri Yoktur Belli bir oranda artırılır.
3 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Araştırmacı, yazılımcı ve ar-ge personelinin ücretlerinin tamamı gelir vergisinden istisnadır. Destek hizmetlerinde çalışan personel için herhangi bir istisna yoktur. Ar-ge faaliyet ve projelerinde çalışan ar-ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,

Doktoralı olanlarda %90’ı

Diğerlerinde %80’i istisnadır.

4 Sigorta Primi Desteği Ücreti gelir vergisinden müstesna olan personele ait sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanacaktır. Teşvik yalnızca bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-ge perosneline sağlanmış olup, destek hizmetlerinde çalışan personel için herhangi bir istisna bulunmamaktadır. Ar-ge indiriminden yararlanılan faaliyet ve projelerde çalışan Ar-ge  ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanır.
5 Damga Vergisi Teşviki Yoktur. 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü Ar-ge ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

 

6 Ücret Damga Vergisi Teşviki 4691 Sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ar-ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri damga vergisinden istisnadır. Yoktur.
7 Kdv İstisnası 4691 Sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde  bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik kapsamında yapılacak Ar-ge ve yenilik harcamalarına ilişkin katma değer vergisinin, katma değer vergisi hesabında indirim olarak dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu katma değer vergisi tutarlarının ar-ge indirimi tutarına dahil edilememektedir.

                                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir