KİRALAMALARDA ANAHTAR TESLİMİ

imagesKira ilişkisinin sona ermesiyle birlikte kiracının kiralananı teslim etme sorumluluğu doğar. Bu sorumluluk sadece kiralananı boşaltmakla sınırlı değildir. Kiracı, kiralananın anahtarını teslim etmedikçe kiralananı gerçek anlamda iade etmiş sayılmaz.

Bu durum, kiralananın hala kiracıda olduğu sonucunu doğurduğundan, kiralanan hala kiracının hakimiyeti altında kabul edilir. Bu sebeple kiracı, anahtarları teslim etmedikçe kiralayanın uğradığı zararları ödeme sorumluluğu altındadır.

Anahtarın geç teslim edilmesinin veya hiç teslim edilmemesinin en önemli sonucu, anahtarın teslimine kadar geçen süre için kiracının kira ödemekle yükümlü olmasıdır. Aynı zamanda kiracının geç teslim etmesiyle oluşan başka zararlar mevcutsa, kiracı, bu zararları da ödemekle yükümlüdür.

Kiracının anahtarı teslim ettiğinin ispat yükü, kiracıdadır. Kiracı anahtar teslimini tanıkla ispat edemez çünkü anahtar teslimi maddi bir olgudan ziyade hukuki bir olgudur. Kiracı eğer anahtarı teslim ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tarih geçerli kabul edilir. Bu nedenle anahtar teslimi, yazılı bir biçimde belgelenmelidir, tutanak tutulması ispat açısından kolaylık sağlar.

Anahtar kiracı tarafından verildiği takdirde kiraya veren tarafından teslim alınmazsa, kiracı mahkemeye başvurarak tevdi yeri tayin ettirmeli ve anahtarı tevdi yerine teslim etmelidir. Bu teslim tarihinden itibaren kiracı, kiralayanı teslim etmiş kabul edileceğinden kira sözleşmesine ilişkin teslim borcunu yerine getirmiş olacaktır.

                                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir