İŞÇİLERDE BABALIK İZNİ

calisan-babajpg

4857 sayılı İş Kanunu’nda, sadece evlenme ve birinci dereceden yakınların evlenmesi durumunda üç gün ücretli mazeret izni düzenlenmekteydi, babalık izni ise bulunmamaktaydı. Ancak Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu hususa ilişkin yenilikler getirilmiştir.

Bu yapılan değişiklik ile işçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilmesi düzenlenmiştir. Maddeye ilişkin dikkat çeken husus, işçinin eşinin doğum yapması üzerine beş gün ücretli izin kullanması yönünde bir ekleme yapılmasıdır, bu ekleme erkek işçiler için önemli bir hak olma özelliği taşır.

Ayrıca söz konusu değişikliğin ikinci fıkrasında “işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.” hükmüne de yer verilmiştir. Bu bağlamda bakıldığında baba olan erkek işçinin tek başına kullanabileceği çocuğunun hastalığı sebebine dayanan bir ek izin söz konusudur.

Babalık izni olarak da adlanırabileceğimiz söz konusu 5 günlük ücretli izin kanunen düzenlendiğinden, yıllık izinden ayrı değerlendirilmelidir. İş Kanunu’nun 56/3. maddesinde de belirtildiği üzere “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” Bu madde ışığında ifade edebiliriz ki babalık izni yıllık izinden düşülemez. 

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “İŞÇİLERDE BABALIK İZNİ”

  1. Merhab ben yılık izindeyim ve bir bebegimiz dünyaya geldi benim yılık izinim 23 gün ek olarak babalık izin hakim varmı benim sorumlum yılık izinde bebeğin olduğu için babalık izninin yok diyor aydinlatirsaniz sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir