HAKİMLER VERDİKLERİ KARARLARDAN SORUMLU MUDUR?

hakimin hukuki sorumluluğu ile ilgili görsel sonucu

Hakimler, yargılama sürecinde önlerine gelen bir dava konusu ile ilgili tüm kanun ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde karar vermek zorundadırlar. Aksine bir harekette, davada menfaati hukuka aykırı şekilde zedelenen taraf, Devlet aleyhine tazminat davası ikame edilebilecektir. Anılan davanın açılabilmesi, kuşkusuz hakimlerin yargılama faaliyetlerine ilişkin durumlar bakımından mümkündür. Yoksa hakimlerin bir vatandaş gibi günlük hayattaki olağan işlemlerindeki hukuki sorumluluklarından ötürü Devlet aleyhine tazminat davası açılabilme imkanı bulunmamaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 46. maddesi: “… a) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. b) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. c) Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması. ç) Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması. d) Duruşma tutanakları ile hüküm veya kararların değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş veya söylenmeyen bir sözün hüküm ya da karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş ve buna dayanılarak hüküm verilmiş olması. e) Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması. …” ile hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı hangi sebeplere dayalı olarak tazminat davası açılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Devlet, hakimin hukuka aykırı karar veya hüküm vermesi sebebiyle ödediği tazminatı, sorumlu hâkime ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu edecektir ve bu rücu davası da, tazminat davasını karara bağlamış olan mahkemede görülecektir.

Peki bu davanın yargılaması nerede yapılacaktır? İlk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinde, bu dairenin Başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinde tazminat davası görülecektir. Bu verilen kararların temyiz incelemesi de Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak olup, bahse konu incelemeye kararı veren başkan ve üyeler katılamayacaktır.

Devlet aleyhine ikame edilen tazminat davasının esastan reddedilmesi halinde, haksız bir takım iddialarla mahkemeyi işgal eden davacı hakkında 500,00 Türk Lirasından 5.000,00 Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmedilecektir.

                                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “HAKİMLER VERDİKLERİ KARARLARDAN SORUMLU MUDUR?”

  1. nasılsa hakim hakimi suçlu bulmayacaktır. Mahkemeye sunulan delilleri incelemeyip avukat baskısı altında verilen YANLIŞ KARARLARIN elbette bir yaptırımı olmalıdır. AMA BU KANUNLA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL.Çünkü ezilen hep garibandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir