İŞYERİNİ BİLDİRME

Ä°lgili resim4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamına girebilecek nitelikte bir işyerini kuran ya da bu özellikte bir işyerini devralan veya faaliyet konusunu değiştiren yahut böyle bir işyerinin çalışmasına son veren ve bu işyerini kapatan işverenler, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Hangi iş ve iş ilişkilerinin söz konusu Kanun’un uygulama alanı içerisine girdiğine ise bir diğer çalışmamızda detaylıca yer vermiştik. (Bkz. İlgili Yazımız…) Okumanızı tavsiye ederiz.

Peki alt işverenler açısından da işyerini bildirme zorunluluğu mevcut mudur? Bu soruya vereceğimiz yanıt, kuşkusuz evettir. Zira alt işverenler de kendi işyerlerinin tescili bakımından asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve diğer gerekli evraklarla birlikte, işyerlerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine herhangi bir yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı da ayrıca önem arz eden bir husustur. Buna göre; işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine, çalıştırılan her işçi için 100,00 Türk Lirası; işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren, alt işveren veya vekilleri hakkında ayrı ayrı olmak üzere 10.000,00 Türk Lirası idari para cezasına hükmolunacaktır. Anılan para cezalarının kesinleşmesinden sonra aynı aykırılığın devam etmesi durumunda, takip eden her ay için aynı tutarda ceza uygulanmaya devam edilecektir.

                                                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir