BASİT YARGILAMA USULÜ (I)

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenlemeler içeren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24 Ekim 2019 tarihinde 30298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) yapılan bir değişik ile “basit yargılama usulü” yargı sistemimize dahil edildi.

Böylece basit yargılama usulü; iddianamenin kabulünden sonra yasal olarak belirlenmiş olunan suçlar bakımından mahkemenin takdirine göre uygulama alanı bulan, olağan yargılama usulünden daha hızlı sonuçlanması hedeflenen yeni bir ceza muhakemesi usulü olarak CMK’da düzenlenmiştir.

Bu usulün uygulanacağı suçlar; adli para cezasını öngören ve üst sınırı 2 yıl veya daha az hapis cezası olarak düzenlenen suçlar olarak belirlenmiştir.

Bazı hallerde basit yargılama usulü uygulanmayacaktır. Bunlar; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma ve kovuşturması izne veya talebe bağlı suçlardır. Ayrıca bu kapsama giren bir suçun, bu kapsama girmeyen başka bir suç ile birlikte işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır.

Yeni bir ceza muhakemesi usulü olarak düzenlenen basit yargılama usulü hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yazımızın devamına geçiniz. (Bkz.)

                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir