KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 3. maddesinde “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bir başka deyişle veri sorumlusu, kişisel verilerin ne amaçla ve ne şekilde işleneceğini belirleyen kişidir. Veri sorumlusunun tüzel kişi olduğu durumlarda, Kanun’la veri sorumlusuna yüklenen yükümlülükler ve sorumluluklar doğrudan tüzel kişinin şahsında doğacaktır.  

Veri sorumlularının Kanun’la düzenlenmiş en önemli yükümlülüklerinden bir tanesi de VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili) kayıt yükümlülüğüdür (KVKK md. 16). VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan bir sicil olup, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin; bir başka deyişle veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce, KVKK’da ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) belirtilen istisnalar haricinde bu sicile kaydolmaları zorunludur.

Kanun ve Yönetmelik uyarınca VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularına, bu yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde 1.000.000,00 TL’ye kadar ağır idari para cezaları uygulanabilmektedir (KVKK md. 18). Bu nedenle, Kanun ve Yönetmelik’te istisnai sayılanlar haricindeki veri sorumlularının, VERBİS’e kayıt yaptırmaları son derece önemlidir.

VERBİS’e kayıt için son tarih, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun son olarak 27.12.2019 tarihinde yayınladığı 2019/387 sayılı kararıyla,

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.6.2020,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.9.2020,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERBİS’e kayıt için başvurunun ne şekilde yapılacağı ile Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen kayıt zorunluluğunun istisnaları hakkında yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır.

Kişisel verilerin korunması ve KVKK’ya ilişkin genel bilgilendirici yazılarımız için bakınız;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neleri Kapsar?

Kişisel Veri – Kişisel Verilerin Korunması

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ”

  1. Merhaba,

    Bu konuda bir çok karışıklık insanların kafasında. Örn; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler kimlerdir, bu neye göre belirleniyor, bunun kriterleri nelerdir? Ya da ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar verbis’e kayıt olmasalar da yine de internet sitelerinde Aydınlatma Metni yayınlamaları gerekiyor mu?

    Mesela; internet sitesi olan bir yaşam koçu, muayenehanesi olan bir doktor veya bir yazar internet sitelerinde iletişim formu ile ad-soyad-eposta-mesaj bilgisi topluorlarsa VERBİS’e kayıt olmaları gerekiyor mu?

    Teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir