EL YAZILI VASİYETNAME

Bir önceki yazımızda resmi vasiyetnamenin (Lütfen Bkz…) nasıl düzenleneceği üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda ise el yazılı vasiyetnameden bahsedeceğiz.

El yazılı vasiyetname kolaylıkla düzenlenebilmesi, düzenlenmesinin masrafsız olması, düzenlenmesinin ve içeriğinin üçüncü kişilerden gizlenebilmesi nedeniyle resmi vasiyetnameye nazaran daha çok tercih edilmektedir. Fakat el yazılı vasiyetname; yok olma tehlikesi, bulunamaması ve kolayca tahrif edilebilmesi nedenlerinden dolayı da resmi vasiyetnameye nazaran daha korumasızdır.

Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 538 “El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.” hükmüyle el yazılı vasiyetnamenin düzenlenme şeklini açıklamıştır. El yazılı vasiyetnamenin, başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması emredici nitelikte olup, vasiyet bırakanın vasiyetnameyi daktilo veya bilgisayarla yazması halinde ya da başka bir kişinin el yazısıyla yazılması halinde, metni imzalamış olsa dahi vasiyetname öngörülen şekil şartlarına aykırı düzenlenmiş sayılacaktır.

El yazılı vasiyetname hayatın olağan akışı içerisinde bir kalem ile bir kağıt üzerine yazılacaktır. Ancak böyle olmayıp da herhangi bir şeyle herhangi bir şey üzerine yazılan vasiyetnamelerde diğer şekil şartlarını içermeleri halinde el yazılı vasiyetname olarak hukuken geçerli sayılacaktır. Fakat vasiyetnamenin geçerli olması için vasiyet bırakanın olağan yazı araçlarından uzaklaşmasını haklı gösterecek bir nedenin var olması gerekmektedir.  

El yazılı vasiyetnamenin yok olma tehlikesi, bulunamaması ve kolayca tahrif edilebilmesi nedenlerinden dolayı kanun koyucu vasiyet bırakanın iradesinin yok olmasının önüne geçmek istemiştir. Bu amaçla TMK madde 538/2 “El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir” hükmüyle, vasiyet bırakana vasiyetnameyi koruma imkânları tanımıştır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir