KİRA ARTIŞINDA %25 SINIRI

Herkesçe bilindiği üzere enflasyon başta olmak üzere değişen ekonomik koşullar nedeniyle konut ve işyeri kiralarında, TÜİK tarafından açıklanan; bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeyecek şekilde artış yapılmaktaydı. Ancak 8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve 11 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu  Geçici Madde 1 “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” uyarınca, 11 Haziran 2022 tarihinden sonra yenilenen kira sözleşmelerinde kira artış oranı %25’i geçemeyecektir. 11 Haziran 2022 tarihinde önce yenilenmiş kira sözleşmeleri açısından ise bu yeni düzenleme geçerli değildir. Örneğin; 10 Haziran 2022 tarihinde yenilenmiş ve eski düzenlemeye göre %39.33 oranında artış uygulanmış bir kira sözleşmesi açısından, yeni düzenleme geriye dönük bir etki yaratmayacak, uygulanan %39.33 oranında artış geçerli olmaya devam edecektir. 

Bununla birlikte yeni düzenlemenin, 5. yılını doldurmuş kira sözleşmeleri açısından da etkili olmayacağını belirtelim. Diğer bir deyişle, %25 kira artış sınırlaması, 5. yılını dolduran kira sözleşmeleri açısından geçerli olmayıp, kiraya veren, 5 yılı dolan sözleşmeler bakımından daha yüksek bir artış oranı talep edebilecek, taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa sulh hukuk mahkemelerinde dava açmak suretiyle kira bedelinin güncel piyasa şartlarına uygun bir bedel üzerinden yeniden belirlenmesini talep edebilecektir. 

Söz konusu düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilecek kira sözleşmeleri bakımından geçerli olacaktır. Kira artış oranlarına sınırlama getiren bu yeni düzenlemenin kalıcı değil geçici bir düzenleme olduğunu ifade edelim.

Bilindiği üzere mevcut düzende gündemin ve hukuki ihtilafların büyük çoğunluğunu kira hukukuna dair ihtilaflar oluşturmaktadır. Bizler de bir süreliğine farklı içerikteki yazılarımıza ara verip kira hukukuna ilişkin yazılarımızı sizlerle yoğun şekilde paylaşıyor olacağız. Lütfen takipte kalınız.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir