DAVA AÇILMASININ USUL HUKUKU YÖNÜNDEN SONUÇLARI

Dava açılmasıyla hem maddi hukuk hem de usul hukuku bakımından birtakım sonuçların hasıl olduğunu öncelikle belirtelim. Maddi hukuk alanında doğan sonuçların neler olduğunu bir başka çalışmamızda açıklamıştık, okumanızı öneririz. (Bkz: …)

Dava açılmasının usul hukuku yönünden ortaya çıkardığı önemli sonuçları ele alırsak;

  • Mahkemenin davayı inceleyip (usulden ret ya da esastan kabul/ret şeklinde) karara bağlaması gerekmektedir. Dava dilekçesinin hukuken gereken içeriğe sahip olmaması halinde bile mahkemenin bu zorunluluğu devam edecektir.
  • Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılacağından, dava şartları da bu tarihe göre belirlenmekte ve bu tarihteki mevcut hak/durum dikkate alınarak karara bağlanmaktadır.
  • Açılan bu davayla aynı taraf, aynı konu ve aynı olaylara dayanılarak ikinci bir davanın açılması yasağı (derdestlik) meydana gelir.
  • Davalının açık rızası olmaksızın hüküm kesinleşinceye kadar davanın geri alınamaması yasağı gündeme gelir. Bu halde ancak davalı, davanın geri alınmasına açık bir rıza gösterirse, davacı davasını geri alabilecektir. Davanın anılan şekilde geri alınmasıyla da dava hiç açılmamış sayılacak ve davanın açılması neticesinde ortaya çıkan sonuçlar hiç doğmamış olacaktır.
  • Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda (Bkz: …), davacı açısından iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı başlar.

Dava ve cevap dilekçesinin içeriği hakkında lütfen (Bkz: …) (Bkz: …)

                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir