KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ve CEZASI

Kasten öldürme; bir kimsenin kasti şekilde hayatına son verilmesi, yaşam hakkının bilerek ve istenerek elinden alınmasıdır. Kasten öldürme eylemi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak tanımlanmıştır. Kanun koyucu bu fiili suç saymak suretiyle kişilerin en temel hakkı olan yaşam hakkını korumayı amaçlamış ve bu amaç doğrultusunda, kişilerin yaşam hakkına kasti olarak yönelen öldürme eylemini cezalandırmıştır.

Kasten öldürme suçunun basit halinin cezası TCK 81. madde “(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince, müebbet hapis cezası şeklinde belirlenmiştir. TCK 82. maddede ise “(1) Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, j) Kan gütme saikiyle, k) Töre saikiyle, İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde suçun nitelikli halleri sayılarak; kasten adam öldürme suçunun nitelikli olarak işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir.

Kanun koyucu, bu suçun işlenmesinde bir hareket sınırı koymamış, suçun hangi hareket veya hareketlerle gerçekleştirileceği konusunda hiçbir özelleştirme yapmamış olduğundan suç, kasten öldürme neticesine vücut vermeye elverişli icrai veya ihmali her türlü hareketle işlenebilecektir. Bu anlamda, kasten öldürme suçunun serbest hareketli bir suç olduğunu söyleyebiliriz.

TCK 81. madde hükmündeki tanımdan da anlaşıldığı üzere, bu suçun oluşması için sağ ve tam doğma koşulunu gerçekleştirmiş bir insana karşı işlenmesi gerekmektedir. Açıklanan sebeple, bir hayvana ya da anne karnındaki bir cenine karşı bu suçun işlenmesi mümkün değildir. Ancak koşulları oluşmuşsa, sahipli bir hayvanın öldürülmesi (Bkz: İlgili Yazımız…) dolayısıyla mala zarar verme suçu, ana rahmindeki ceninin kasten öldürülmesi sebebiyle de çocuk düşürme (Bkz: Diğer Bir Yazımız…) veya çocuk düşürtme suçu (Bkz: Başka Bir Yazımız…) meydana gelebilecektir.

Taksirle adam öldürme suçuna ilişkin yazımız için lütfen (Bkz: İlgili Yazımız…)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir