YILLIK İZİN SÜRESİ İÇİNDE RAPOR ALINMASI

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) madde 56/4; “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” hükmüyle, hastalık nedeniyle alınan istirahat raporlarının, yıllık ücretli izinden sayılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu doğrultuda, çalışanın, yıllık ücretli iznini kullandığı esnada hastalanarak rapor alması halinde, raporlu olarak geçirdiği sürelerin yıllık ücretli izin süresinden düşülmemesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, 10 gün süreyle yıllık ücretli izin alan çalışan, bu sürenin 4 gününü raporlu olarak geçirmişse, bu durumda çalışanın 6 gün yıllık ücretli izin kullanmış olduğu kabul edilmelidir.

İstirahat raporu alan çalışanın, hem hak kaybına uğramamak, hem de prim hizmet belgelerinin işveren tarafından doğru şekilde düzenlenmesi adına, raporunu en kısa sürede işverene bildirmesi gerekmektedir. Kanun’un madde 57; “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. …” hükmü uyarınca, yıllık izne ayrılan çalışana izin dönemine ilişkin ücreti işveren tarafından peşin olarak ödenmişse, raporlu olunan süre nispetinde ödemenin, çalışan tarafından işverene iade edilmesi de gerekecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak ifade edelim; çalışan, izinli olduğu günlerin veya tatil günlerinin peşi sıra rapor alarak tatili veya iznini uzatmak şeklinde art niyetli davranıyorsa ya da sık sık istirahat raporu alarak işin ve işyerinin düzenini bozuyorsa, bu gibi haller işverene iş sözleşmesini geçerli nedenle (hatta bazı durumlarda haklı nedenle) fesih hakkı verebilmektedir. Çalışanın art niyetli olarak yahut sık sık istirahat raporu almasının iş sözleşmesine etkisinden, bir sonraki yazımızda bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir