KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE VERİLEN ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞININ KALDIRILMASI

Bir önceki yazımızda, karşılıksız çek düzenlemenin cezai sorumluluğu ile ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı hallerden söz edeceğiz.

Çek Kanunu’nun, karşılıksız çek suçunun düzenlendiği 5. maddesinin 9. fıkrası ile 6. maddesinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı haller düzenlenmiştir. Buna göre,

  • Mahkeme tarafından beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine karar verilmesi,
  • Yargılama esnasında karşılıksız kalan çek bedelinin, kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte hamiline tamamen ödenmesi (davanın düşmesine karar verilecektir),
  • Mahkumiyet hükmünün verilmesinden, hatta kesinleşmesinden sonra, karşılıksız kalan çek bedelinin yukarıda açıklanan şekilde ödenmesi (mahkumiyet hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir),
  • Hamilin şikayetinden vazgeçmesi (davanın düşmesine karar verilecektir),
  • Hükmedilen ceza tamamen infaz edildikten sonra 3 yıl ve her hâlükârda 10 yıl sonra, kişinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını hükmü veren mahkemeden istemesi,

hallerinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ortadan kalkacaktır.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin kararların kesinleşmesi üzerine bu kararlar, MERSİS ile Risk Merkezine bildirilmekte ve ilan edilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir