BİLİRKİŞİLİĞE KAYIT USULÜ

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteydi ancak 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu (“Kanun”) ile bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri özel bir kanunla düzenlenir hale getirildi. Daha önceki yazımızda bilirkişiliğe kabul […]

Devamını Oku

BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI NELERDİR?

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik müessesesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteydi ancak; 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri özel bir kanunda hüküm altına alınmış oldu. Bu yazımızda ise, bilirkişi […]

Devamını Oku

HUKUK MAHKEMESİ, CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANLARIYLA BAĞLI MIDIR ?

Hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesinin yargılama sistemleri birbirinden farklıdır. Zira, iki mahkemenin sorumlulukta esas aldıkları dayanaklarla birlikte, delil takdiri noktasında da bazı farklılıkları bulunmakta, bu sebeple birbirinden bağımsız yargılama gerçekleşmektedir. Ancak bu bağımsızlık mutlak bir anlam taşımamaktadır. Zira hukuk hakimi ceza davasında tespit edilen maddi olaylarla bağlıdır. Hukuk hakiminin ceza davasındaki kusur oranlarıyla bağlı olmadığı […]

Devamını Oku

İHTİYATİ TEDBİR

İhtiyati tedbir; hukuki ihtilaf konusu üzerinde bir tür hukuki korumadır. Uygulanabilmesi için tedbir konulan şeyin mevcut durumundan meydana gelecek değişikliğin hak sahibinin hakkına ulaşmasını önemli ölçüde zorlaştıracak, imkansız kılacak veya gecikme ile birlikte onarılamaz zararlar bırakacak olması aranır. Bu sebeple ihtilaf konusu, hukuken bir koruma altına alınır ve mevcut durumunda değişiklik yapılmasına izin verilmez. İhtiyatı […]

Devamını Oku