OTEL VE PANSİYONLARIN İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önceki bir yazımızda  (Bkz.ilgili yazımız….) bahsetmiştik. Otel ve pansiyonlar sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğunu ve nasıl açıldığını da (Bkz. İlgili yazımız) bir başka yazımızda açıklamıştık. Otel ve pansiyonlar, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma […]

Devamını Oku

VASİYETNAMEDEN DÖNÜLEBİLİR Mİ?

Vasiyetname, bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı tek taraflı irade beyanını gösteren belgedir. Vasiyet tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için, hiçbir sebep gösterilmeden kolayca vasiyetnameden dönülebilir. Vasiyetten dönme üç şekilde gerçekleştirilebilir: Yeni vasiyetnameyle Sonraki tasarrufla Yok etmek suretiyle. Vasiyetin sonraki tasarruf  ile ortadan kalkma durumuna bakacak olursak; miras bırakanın  yazdığı sonraki vasiyetnamenin öncekini […]

Devamını Oku

KREDİ ALIRKEN BU MASRAFLARA DİKKAT ! (I)

Çoğumuz kredi çekerken bankaların bize yönelttiği sözleşmeyi çok incelemeden hatta bazen hiç okumadan doğrudan kabul ederiz. Aynı zamanda kredi kullanırken bizden talep edilen ücretleri de sorgulamadan veririz. İşte bugünkü yazımızda 3 Ekim 2014 tarihinde  yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’le (“Yönetmelik” olarak anılacaktır.) birlikte, […]

Devamını Oku

EĞİTİM YOLUYLA CEZASIZLIK

Kısa süreli hapis cezalarının bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 50. maddesinde sayılan seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkündür. Öngörülen yaptırımlardan biri de bir eğitim kurumuna devam etmedir. Söz konusu yaptırıma hükmedilebilmesi için suçlunun; Kişiliği, Sosyal ve ekonomik durumu, Yargılama süresince pişmanlığı, İşlediği suçun niteliği göz önüne alınır. Eğitim kurumuna devam etmenin infazı, hükümlünün mahkeme kararıyla en […]

Devamını Oku

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU

Trafikte meydana gelen ölüm ve yaralamaları engellemeye yönelik tedbirlerden en önemlisi kusurlu davranışlarıyla buna yol açan kişilere cezai yaptırım uygulanmasıdır. Medyada “trafik terörü” olarak adlandırılan sorunla mücadele etmekte bir araç olarak, Türk Ceza Kanunu (“TCK”) m.179’da “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı suç tipine yer verilmiştir. Trafikte güveni tehlikeye sokma suçuna kanunda yer verilmesiyle; trafik güvenliğini […]

Devamını Oku

İŞ DAVALARINDA FAİZ

Bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile açıkça ücretin ödeme günü kararlaştırılmışsa, bu tarihte temerrüt kendiliğinden gerçekleşir. Bu durumda işveren ihtar, dava veya takibe gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılır. İşverenin temerrüde düşürülmesinin en önemli sonucu temerrüt tarihinden itibaren işçi bakımından faize hak kazanılmasıdır. Faiz, alacakların türüne göre değişmektedir. Alacağın türüne göre faiz oranlarına ve türlerine […]

Devamını Oku

TİCARİ TEMSİLCİ KİMDİR?

Tacir yardımcıları; tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlerle ilgili olarak yararlandığı kişilerdir. Tacir yardımcıları bağlı tacir yardımcıları ve bağımsız tacir yardımcıları olmak üzere ikiye ayrılır. Bağlı tacir yardımcılığında en yaygın uygulanan kurum; ticari temsilciliktir. Ticari temsilci, Türk Borçlar Kanunu’nun 547. maddesinde: “İşletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi […]

Devamını Oku