ECRİMİSİL TAZMİNATI TALEP EDEBİLME ŞARTLARI NELERDİR?

Ecrimisil tazminatı, taşınmazın sahibi olan kişinin, taşınmazını haksız yere kullanan kişiden ve bu kullanım esnasında uğradığı zararları ya da elde edemediği kira gelirlerini ve diğer parasal haklarını talep edebildiği bir tazminat türüdür. Ecrimisil tazminatı ile haksız olarak kullanılan taşınmazın salt izinsiz kullanılmış olması nedeniyle ortaya çıkan zararlar, taşınmazın yıpranması veya kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle oluşan […]

Devamını Oku

CORONAVİRÜS (Covid-19) SALGINI KAPSAMINDA HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN SATIŞ BEDELİ VE ECRİMİSİL ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmekte olması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmakta, salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirilmektedir. Bu tedbir ve düzenlemeler kapsamında, salgının olumsuz ekonomik etkilerini bir nebze hafifletmek amacıyla; 22 Nisan 2020 tarihinde Resmi […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL DAVASI VE GÖREVLİ MAHKEME

Ecrimisil; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisi bulunmayan kişi(ler) tarafından, malikin rızası olmadan kullanımı neticesinde doğan haksız işgal tazminatıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ecrimisil şartları; haksız işgal, haksız işgal nedeniyle doğmuş zarar, kötü niyet ve illiyet bağı olarak nitelendirilir. Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli ana gayrimenkullerin ortak yerlerinin haksız kullanımı neticesinde ecrimisil talebi ile […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL DAVASINDA İNTİFADAN MEN KOŞULU

Bir diğer yazımızda da ayrıntılarıyla anlattığımız üzere ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınan hakkın, sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. (Bkz: İlgili yazımız…) Ecrimisil, esasında malikin ayni hakkına dayanarak söz konusu malını kullanma yetkisinin elinden alınması neticesinde öngörülen bir yaptırımdır. […]

Devamını Oku

HAZİNENİN SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL

  Daha önceki bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) genel anlamda ecrimisil tazminatının ne olduğunu açıklamıştık. Bu yazımızda ise Hazine adına kayıtlı taşınmazlardaki ecrimisil taleplerini açıklamaya çalışacağız. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre ecrimisil; hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL DAVASI İLE İZALEİ ŞUYU DAVASI BİRLİKTE AÇILABİLİR Mİ?

Ecrimisil ile izalei şuyu davaları hakkındaki yazılarımızı sitemizden inceleyebilirsiniz (Bkz. Ecrimisil Davası Nedir?  Bkz. İzalei Şuyu Davası Nedir?) Yer alan tanımlara göre iç içeymişcesine bir görünüm sergileyen bu iki davanın, aynı davada, aynı dava dilekçesinin yazımında gündeme gelip gelemeyeceğini bu yazımızda tartışacağız. Ortaklığın giderilmesi davası (izaleyi şüyu) ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davasının bir arada açılmaması […]

Devamını Oku

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI NEDİR?

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır. Ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. Davada aranan hukuki yarar, haksız şekilde malı kullanan kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve iyiniyetli olmamasıdır. Diğer bir ifade ile işgal […]

Devamını Oku