KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 7.4.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin detaylı yazımız için; (Lütfen bkz…) Ancak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin […]

Devamını Oku

KVKK KAPSAMINDA ‘YETERLİ KORUMANIN BULUNDUĞU ÜLKELER’

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9. maddesinde kişisel verilerin yurtdışına aktarılması hususu düzenlenmiş, “…kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler […]

Devamını Oku

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE KURULA ŞİKAYET SÜRELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 24.1.2019 Karar No: 2019/9 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”), ilgili kişilerin (kişisel veri sahipleri) Kanun’un uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayet hakları ile buna ilişkin prosedürü 13 ila 15. maddelerinde kalan hükümlerle düzenlemiştir. Buna göre; –  İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletir, –  Veri sorumlusu bu talebi en […]

Devamını Oku

HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ GİBİ KİŞİSEL VERİLERİNİN SORGULANMASINA İMKAN TANIYAN YAZILIM/PROGRAM/UYGULAMALARA YÖNELİK 18.10.2019 TARİHLİ VE 2019/308 SAYILI İLKE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 18.10.2019 Karar No: 2019/308 Kişisel Verileri Koruma Kurulu; hukuk, finans, danışmanlık, sigorta vb. alanlarda faaliyet gösteren kimi kişi ve kuruluşların, vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerine hukuka aykırı olarak erişilmesini sağlayan birtakım yazılım/program/uygulama kullanmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 12. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle sorumlulara “Bu Kanun’un … 12. maddesinde öngörülen veri […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin şartlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenmiştir. Daha önceki bir yazımızda kişisel verilen aktarılmasına yönelik olarak bilgiler vermiştik. (Bkz: İlgili yazımız…) Bu çalışmamızda ise kişisel verilerin daha spesifik şekilde aktarımından bir başka deyişle yurt dışına aktarımından bahsedeceğiz. Bahsi geçen Kanun’un 9. maddesi:“(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası […]

Devamını Oku