EŞİMİN BORCUNDAN SORUMLU MUYUM ?

4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na (“TMK”) göre eşler, evlenmeden önce veya sonra, belli şekillere uyulmak suretiyle aralarında bir seçimlik mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa, aralarında yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejime göre eşler, evlilik süresince alınan tüm mallara ortaktır. Eşlerin evlilik süresince almış oldukları mallar, edinilmiş mal olarak adlandırılır. TMK madde 219’da edinilmiş […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN BAŞKASI TARAFINDAN İŞGALİNİN TEKRARLANMASI

Daha önceki bir yazımızda fuzuli işgal nedeniyle tahliyeyi genel değerlendirmiş, taşınmaza tecavüzün önlenmesi için idari birime başvurulabileceğini açıklamış, (Bkz. İlgili yazımız…) bir başka yazımızda ise bu hususun usulen nasıl ilerlediğini anlatmaya çalışmış ve soruşturma aşamasından bahsetmiştik (Bkz. İlgili yazımız…). Bu yazımızda ise fuzuli şagilin tecavüzü tekrarlaması durumunda hangi hükümlerin devreye gireceğini inceleyeceğiz. Taşınmaz Mal Zilyedliğine […]

Devamını Oku

TEKNOPARK VE YERİNDE AR-GE (AR-GE MERKEZİ) KARŞILAŞTIRMASI

Daha önceki yazılarımızda hem ar-ge merkezlerine uygulanan teşvikleri (Bkz. İlgili Yazımız…) hem de teknoparklardaki ar-ge merkezlerine uygulanan teşvikleri (Bkz. İligi Yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise her iki muafiyet zincirinin karşılaştırılmasını tablolaştırarak açıklamaya çalışacağız: Teşvik Teknopark (4691 Sayılı Kanun) Ar-ge Merkezi (5746 Sayılı Kanun) 1 Kurumlar Vergisi Teşviki Münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve ar-ge faaliyetleri kapsamındaki […]

Devamını Oku

MİRASÇI ATAMA

Mirasbırakan kişi, kendi malvarlığı üzerinde sağken özgürce tasarruf edebileceği gibi, sağken yapacağı bazı hukuki işlemlerle ölümünden sonrası için de mirası üzerinde kendi iradesine uygun tasarruf edebilmektedir. Kişi kendi yasal mirasçılarından başka, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin kendisine mirasçı olmasını isterse bunu Türk Miras Hukuku sisteminde gerçekleştirmesi mümkündür. Mirasbırakan, terekesinin belli […]

Devamını Oku

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

Türk vatandaşlığı, yetkili makamın kararı yahut seçme hakkının kullanılması ile kaybedilmektedir. Türk vatandaşlığından belli sebeplerle çıkmak isteyen kimseler izin almak için İçişleri Bakanlığı’na başvurmalıdırlar. Böylelikle Bakanlıkça çıkma izni yahut çıkma belgesi verilebilecektir. Bu izin için bulunulan yerdeki İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüklerine başvurulabilmektedir. Bakanlık tarafından çıkma izni verilmesi için aranan şartlar Türk […]

Devamını Oku

AYIPLI MAL NEDİR? HANGİ MALLAR AYIPLI KABUL EDİLİR?

  Yenilenerek 28 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) ile tüketicilerin korunmasına yönelik önemli değişiklikler getirilmiştir. Kamuoyunda ayıplı mal satın alan bir tüketicinin sadece ücretsiz onarım hakkına sahip olduğu algısı yaratılmaya çalışılsa da, Kanun tüketiciye dört seçimlik hak tanımış ve tüketiciye bu haklarından öncelikle onarım […]

Devamını Oku

TAZMİNAT TALEBİNDE EŞLERİN KUSUR DURUMLARI

Boşanma davalarında sıkça karşılaşılan tazminat istemlerinde eşlerin kusur durumları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddede birinci fıkra hükmü “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” demektedir. Aslında burada tazminat talebi için hangi şartların arandığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber ikinci […]

Devamını Oku

YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR?

Daha önceki bir yazımızda yerli malı belgesinin ne olduğundan ve yerli malı belgesine sahip olmanın avantajlarından bahsetmiştik. (Bkz. İlgiliz yazımız…) Bu yazımızda ise yerli malı belgesi alınmasının usulünden bahsedeceğiz. Yerli malı belgesi daha önce de belirttiğimiz gibi mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade etmektedir. Bu belge her […]

Devamını Oku

TAŞINMAZIN İŞGALİNDE TAHLİYE/ İŞGAL EDENİ TAŞINMAZDAN ÇIKARMA

Daha önceki bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde, taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilmesi ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilmesiyle ilgili 6531 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi […]

Devamını Oku

NAFAKA ARTIRIMINDA İCRA EMRİNİN YENİDEN TEBLİĞİ

Boşanma davası sonucunda, boşanmaya ve velayet konusuna karar veren mahkeme, şartları oluştuğunda iştirak nafakasına da karar vermektedir. Bu hususta iştirak nafakası ile yükümlü olan anne/baba mahkemenin kararında yer aldığı şekilde, belirlenen zaman aralıklarında ve günlerde belirlenen tutardaki iştirak nafakasını ödemek zorundadır. Anılan nafaka ödenmediği takdirde velayet hakkı kendisinde olan taraf iştirak nafakası birikmiş ödemelerini ilamlı […]

Devamını Oku