ESER SAHİBİNİN ADININ BELİRTİLMESİ HAKKI

gorme_engelliler_yeni

Eser, sahibinden ayrı olarak düşünülemeyen fikir ve sanat ürünüdür. Bu nedenle eserden bahsederken eser sahibinden de bahsedilmesi gerekmektedir. Bu durum eser sahibinin hem şahsi ve fikri çıkarlarını hem de ekonomik çıkarlarını doğrudan etkiler. Örneğin eser yayınlandıktan sonra kamuoyunda olumlu bir ilgi uyanabilir ve bu ilgi, eser sahibine yeni siparişlerin gelmesine ya da reklam anlaşmalarının yapılmasına hizmet edebilir. Doğallıkla bu gibi durumlar eser sahibinin kariyerine ve maddi durumuna olumlu yansıyacaktır.

Eser sahibinin adının belirtilmesi, eser sahibinin manevi haklarındandır. Bu hak, eser sahibinin talebiyle doğrudan ilişkili değildir. Şöyle ki; eser sahibinin adının belirtilmesi için eser sahibinin talebi gerekmez, ancak eğer eser sahibi eseri müstear (takma) bir adla yayınlamak isterse bu hakkını kullanabilir. Eser sahibi eğer bir talepte bulunmadıysa adı belirtilir, eğer takma bir adla veya isimsiz yayınlamak isterse eser bu şekilde yayınlanır. Eser sahibi ikinci belirttiğimiz biçimde eserin yayınlanmasını tercih ederse, istediği zaman eserin kendisine ait olduğunu öne sürebilir ve adını eserle birlikte anabilir.

Eser sahibi, eserin üzerinde veya yayınlanmış diğer kopyalarında isminin nasıl bir biçimde yayınlanacağını kendisi belirler. Mimari eserlerde de eser sahibinin uygun göreceği bir biçimde, silinmeyecek ve görülecek bir yere eser sahibinin adı yazılır. Diğer eser türlerinde de eser türüne bağlı olarak eser sahibinin adı olağan ve uygun bir biçimde belirtilmelidir. Örneğin bir müzik eserinde eser sahibinin adı albüm kapağında; bir edebiyat eserinde ise kitap kapağında yer alır.

Eser sahibinin adının belirtilmesi aynı zamanda ihtilaflı durumlarda eserin kime ait olduğunun bulunması açısından karine oluşturur. Şöyle ki; eğer eserin kim tarafından oluşturulduğu ihtilaflıysa, gerçek eser sahibi adın belirtilmesine dayanarak hakkın tespitini talep edebilir veya eser sahibinin adı belirtilmediği için eser sahibi somut veya soyut zarara uğrarsa, eser sahibi uğradığı zararı ve hak kayıplarını mahkeme aracılığıyla talep edebilir.

                                                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir