GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İlgili resim

Disiplin suçlarının hukuki mahiyetleri ile unsurlarından (Bkz. İlgili yazımız …), disiplin cezası türlerinden uyarma (Bkz. İlgili yazımız…), kınama (Bkz. İlgili yazımız…), aylıktan kesme (Bkz. İlgili yazımız…), kademenin ilerlemesinin durdurulması (Bkz.İlgili yazımız…), meslekten çıkarmaya (Bkz. İlgili yazımız…) ve disiplin suçlarında tekrara (Bkz.İlgili yazımız…) dair daha önceki yazılarımızda bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise görevden uzaklaştırmayı inceleyeceğiz.

Disiplin suçu sayılabilecek bir fiilin işlenmesi halinde eğer devlet memurunun görev başında bulunmasında sakınca görülüyorsa memurun görevinden uzaklaştırılmasına karar verilir. Nitelik olarak görevden uzaklaştırma bir ceza değil, ihtiyati tedbirdir.

Soruşturmanın her safhasında görevden uzaklaştırma kararı verilebilir, soruşturma başlamadan önce görevden uzaklaştırma tedbirine başvurulması ihtimalinde ise görevden uzaklaştırmayı takiben 10 gün içerisinde soruşturmanın başlatılması gerekir. Soruşturmayı kasten, memurun zarar görmesi amacıyla geç başlatan amirlerin hem hukuki hem de cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Görevden uzaklaştırmaya yetkili amirler; bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlardır. Görevden uzaklaştırma eğer bir disiplin soruşturmasından dolayı ise en fazla 3 ay görevden uzaklaştırma kararı verilebilinir. Eğer, üç ayın sonunda soruşturma bir sonuca varamazsa görevden uzaklaştırma tedbiri sona erdirilmelidir. Ancak görevden uzaklaştırma bir ceza soruşturmasından kaynaklanıyorsa, yetkili amir tarafından her 2 ayda bir, memurun durumu incelenir ve göreve geri dönmesine karar verilebilinir.

Her ne sebeple olursa olsun görevden uzaklaştırılan memur, bu süre boyunca maaşının üçte ikisini almaya hak kazanır ve memurluk görevlerinden doğan özlük haklarını kullanmaya devam eder. Görevden uzaklaştırma tedbiri:

  • Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
  • Yargılamanın men’ine veya hakkında beraate karar verilenler;
  • Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
  • Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; için yetkili amir tarafından re’sen ve ivedilikle sona erdirilir. Görevden uzaklaştırma tedbirinin yukarıda saydığımız kişiler bakımından sona erdirilmesi halinde, maaşlarından kesinti yapılan 1/3 iade edilir ve görevden uzaklaştırıldıkları süreler kademe atlamaları bakımından hesaba katılır.

 

                                                                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir