ARABULUCULUK (III)

arabuluculuk ile ilgili görsel sonucu1.1.2018 tarihinden beri uygulanmaya başlanan arabuluculuk konusuna siz değerli okuyucularımıza sitemizden bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Arabuluculuk (I) ve Arabuluculuk (II) yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

ARABULUCUK KURUMUNA BAŞVURDUKTAN SONRA KATILMA SAĞLANMAZSA NE OLUR?

Arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre, arabuluculuk faaliyeti dört şekilde sona erecektir:

-taraflara ulaşılamaması,

-taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması,

-yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması,

-yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varılamaması.

Söz konusu Kanun’un 3. maddesi 12. fıkrası; “Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.” şeklinde olup tarafların mazeretsiz olarak ilk toplantıya katılmamaları halinde maruz kalacakları yaptırımları düzenlemiştir.

Buna göre; Kanun, taraflardan birinin ve taraflardan her ikisinin de ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sonra ermesi durumlarına göre ikili bir ayrım yapmıştır. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılma yükümlülüğünü yerine getirmemesinden ötürü bu sonucun söz konusu olması halinde; toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak ve bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecektir. Her iki tarafın da katılım sağlamaması yüzünden sona erme halinde ise; açılacak davada, davayı kimin kazandığı ya da kaybettiği hususu önem taşımaksızın taraflar kendi yaptıkları yargılama giderlerini karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Tüm bu bahsedilen hususlar bağlamında önemle belirtmek gerekir ki; taraflar açısından ilk toplantıya katılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından oldukça önem arz etmektedir.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir