CİNSEL SORUNLAR NEDENİYLE BOŞANMA

Ä°lgili resimBoşanma davalarına konu olan boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) sınırlı sayıda sayılmamıştır. Boşanmayı getiren olaylar arasında en sık rastlanılan durumlardan birisi de eşler arasında yaşanılan cinsel sorunlardır.

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak olan bireyler açısından evliliklerinde cinsel uyumsuzluk, eşlerin birlikte olmaktan kaçınması, cinsel şiddet, cinsel tatminsizlik, istenmeyen cinsel ilişki yöntemlerine zorlama vs. şekillerde cinsel sorunlardan şikayet edilebilmektedir. Cinsel sorunlar neticesinde eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması gerekmektedir. Hakim cinsel sorunların evlilik birliğini temelden sarsıp sarsmadığına bakarak karar verir. Hakim nezdinde ileri sürülen cinsel sorun, evlilik birliğini temelden sarsmaya yetecek derece etkili değilse hakim boşanmaya hükmetmeyecektir.

Evlilik içerisinde yaşanılan cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde açılır. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup, Aile Mahkemesi ikamet adresinin bulunduğu yerde yok ise, boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Bu tür bir davada bireyler cinsel sorunlar temeline dayandırdıkları boşanma dilekçeleri ile yetkili mahkemeye başvuru yaparak davalarını açmalıdırlar.

Bir Yargıtay kararına göre cinsel arzuları tatmin etme gayesi, evlenmenin sosyal amacı yanında var olan bir amaç olarak kabul edilmekte, ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve ondan sonra da devam edip etmeyeceği şüpheli bulunan cinsel yakınlaşmayı beklemek için davacıyı zorlamak açık bir haksızlık olarak görülmektedir. Bu koşullar altında davacıdan evlilik birliğini devam ettirmesi beklenemez. Aile birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                  Hukuk Desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir