USULSÜZ TEBLİGAT (II)

Ä°lgili resimTebligatların, Tebligat Kanunu’na ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenip tebliğe çıkarılması gerektiğinden, Kanun ve/veya Yönetmeliğe uygun düzenlenmeyen ve/veya tebliğ edilmeyen tebligatın usulsüz tebligat olduğundan bir önceki yazımızda bahsetmiştik. (Bkz.İlgili yazımız…)

Peki usulsüz bir tebligatın varlığını nasıl anlarız? Tebligat Kanunu’nun 10. maddesi: Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde tebligat yapılması caizdir.” hükmünü haizdir.

Bu bağlamda; icra takibi başlatılan borçlunun öncelikle bilinen en son adresine tebligat yapılmalıdır. Eğer bu adrese yapılan tebligat, herhangi bir nedenle muhataba ulaşmadan geri dönerse, bu takdirde Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre borçlunun adres kayıt sistemindeki (Mernis) adresine tebliğ mümkün olabilecektir. Borçlunun bilinenen son adresine tebligat yapılmadan, doğrudan Mernis adresine tebligat yapılması halinde ise; tebligatin usulsüzlüğü gündeme gelecektir ki, bu durumda da borçlu, İcra Mahkemesi’ne usulsüz tebligat şikayetinde bulunabilecektir. Başka bir deyişle; Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre borçlunun Mernis adresine tebligat yapılmadan önce, Tebligat Kanunu madde 10’a istinaden borçlunun bilinenen son adresine tebligat yapılması ve bunun sonucunda ilgili belge muhataba ulaşmadan dönerse ancak borçlunun Mernis adresine tebliğ yapılması gerekmektedir.

                                                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “USULSÜZ TEBLİGAT (II)”

  1. Usulsüz tebligat yapılmıştır madde 62 sonucunda hem maddi hem manevi zarar gördüm hasmima verildiği için saklandı temyiz hakkım engellendi

    1. Merhabalar, Mahkemeye, hükmün usulsüz tebligat nedeniyle kesinleşmediğini ileri sürerek, hükmü öğrenme tarihinizden itibaren 7 gün içinde eski hale iade ve temyiz talebini içeren bir dilekçeyle başvurabilirsiniz. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir