İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP NEREYE VE NE ZAMAN VERİLİR?

İSTİNAF DİLEKÇESİ ile ilgili görsel sonucu

İstinaf dilekçesi, kararı veren ilk derece mahkemesi tarafından karşı tarafa tebliğ olunacaktır. Karşı taraf ise istinaf dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini kararı veren ilk derece mahkemesine veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka herhangi bir yer mahkemesine verebilecektir. İstinaf edilen kararı veren mahkeme, istinaf ve istinafa karşı cevap dilekçesi verildikten veya cevabın verilmesi için yukarıda belirtilen süre geçtikten sonra, dosyayı ilgili bölge adliye mahkemesine gönderecektir.
İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf; cevap verme süresini kaçırması, gerekli harç ve giderleri yatırmaması gibi nedenlerle istinaf yoluna başvuramamış olabilir. Bu konuyu ayrıntılı şekilde anlattığımız bir diğer yazımızı okuyabilirsiniz. (Bkz: Bir diğer yazımız…) İlk etapta istinaf yoluna başvurmamış ve kendi adına başvurma hakkı da ortadan kalkmış olan kişi, istinaf yoluna başvurmuş olan tarafın dilekçesine vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna dolaylı olarak da başvurabilir.
Ancak burada önemle belirtmek istediğimiz husus; istinaf yoluna cevap verme suretiyle başvuran taraf, asıl başvuranın istinaf talebinden feragat etmesi ya da talebinin istinaf mahkemesi tarafından esasa girilmeden bir diğer deyişle usulden reddedilmesi sonuçlarıyla doğrudan bağlıdır. Daha açık bir anlatımla, istinafa asıl başvuran tarafın dilekçesi yukarıda başvurduğumuz nedenlerden reddedilirse istinafa katılma yoluyla (cevap vermek suretiyle) başvuranın talebi de otomatikman reddedilecektir. Oysa her iki tarafın birbirinden bağımsız olarak istinaf yoluna başvurması halinde, böyle bir etki söz konusu olmayacaktır.
Hangi kararlara ilişkin olarak istinaf yoluna başvuruda bulunabileceğimizi merak ediyorsanız. (Bkz: Bir diğer yazımız…)
                                                                                                                        Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

One thought to “İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP NEREYE VE NE ZAMAN VERİLİR?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir