İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER

adalet simgesi ile ilgili görsel sonucuİstinaf kanun yolunda, ilk derece yargılaması esnasında yapılabilecek her işlem yapılamayacaktır. Bu işlemlerin neler olduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 357. maddesinde açıklanmıştır. Şöyle ki; “(1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz, davaya müdahale talebinde bulunulamaz, davanın ıslahı ve 166 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince resen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz. (2) Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz. …”
Buna göre; istinaf mahkemesinde karşı dava açılamayacak, davaya müdahale talebinde bulunulamayacak, davanın ıslahı ve aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar arasında bağlantı bulunması durumunda, bunların ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilmesi durumu saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemeyecek, istinaf mahkemesince istinafa başvuran taraf veya taraflarca herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden incelenecek durumlar dışında yerel mahkemede yapılan yargılama esnasında ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenmeyecek, yerel mahkeme yargılaması sırasında hiçbir şekilde ortaya konulmayan yeni delillere dayanılamayacak, istinaf yargılamasının hangi bölge adliye mahkemesinde yapılacağına ilişkin taraflar arasında yetki sözleşmesi yapılamayacak başka bir söylemle yetki hususunda tarafların iradesi önem taşımayacaktır.
Ancak aynı maddenin 3. fıkrası bir istisna hükmüne yer vermiştir: “(3) İlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak gösterildiği hâlde incelenmeden reddedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan deliller bölge adliye mahkemesince incelenebilir.” Söz konusu maddeyle; ilk derece mahkemesi yargılaması esnasında, istinafa başvuran tarafından usulüne uygun olarak gösterilmesine rağmen yerel mahkemece incelenmeyen ya da deprem, sel, kasırga gibi sair mücbir sebeplerle gösterilemeyen deliller incelenebilecektir.

İstinafın ne olduğuna dair açıklamalar yaptığımız bir diğer yazımızı lütfen okuyun. (Bkz: İlgili yazımız…)
                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER”

  1. İyi günler Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , yıllık izin ve fazla mesai taleplerinden bilir kişi raporu bile tamamını berilmesi yönünde görüş belirt mesine rağmen sadece yıllık izin ve mesai ücreti mahkemece uygun görüldü. İstinaf mahkemesi bunu bozup bütün haklarımın tamamını verebilir mi ?

  2. Hakaret ve tehdit davasindan dolayi sanik olarak lehte beraat ve para cezası verildi.gerekceli karar yazildi.ancak istinafa gidilerek kazarı aleyhimde bozuldu bildirisi geldi. Sonuç ne olur?.teşekkkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir