KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ II

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin sebepler İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde;

I – Sağlık sebepleri

II – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

III – Zorlayıcı sebepler

IV – İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması

olarak sayılmıştır.

Son haftalarda ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle, işverenin Kanun’un 25/I maddesinde düzenlenen “sağlık sebepleri”ne dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkından bir önceki yazımızda bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda, korona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek olan ve Kanun’un 25/III maddesinde düzenlenen, işverenin “zorlayıcı sebepler”e dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkından bahsedeceğiz.

Kanun’un 25/III maddesinde, işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde işverenin, süresi belirli olsun veya olmasın, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği öngörülmüştür.

Zorlayıcı sebep, işverenin kendisinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, önlenemeyen, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, Covid-19 diye adlandırılan korona virüsü salgını, söz konusu işyerinin faaliyetlerini kısmen ya da tamamen durdurmasını veya azaltmasını gerektiriyorsa,  Kanun kapsamında “zorlayıcı neden” olarak sayılacaktır.

Bununla birlikte işçi, iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcunu başka bir şekilde, örneğin evden çalışmak suretiyle yerine getirebilecek durumdaysa, işverenin zorlayıcı sebeplere dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmamaktadır.

İş sözleşmesi zorlayıcı sebeplere dayanılarak feshedilen işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Korona virüsü (covid-19) salgınının sözleşmeler ve hukuki ilişkiler üzerine etkisi ile ilgili olarak, Av. Sevcen CAN ile yaptığımız röportaj için; (Lütfen bkz…)

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir