REKABET HUKUKU KAPSAMINDA BÜYÜK VERİ (BIG DATA) KAVRAMI

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Büyük veri, yüksek hacimli bir veri yığınının anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş şekli olarak kısaca tanımlanabilir.

Büyük veri analizi sayesinde teşebbüsler, artık tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını oldukça detaylı şekilde analiz edebilmekte, bu doğrultuda reklam, satış ve pazarlama stratejileri geliştirebilmektedir. Ancak bu durum, rekabet hukuku açısından birtakım riskleri de doğurmaktadır. Örneğin tüketiciler açısından kabul edilebilir fiyat seviyeleri kolayca belirlenmekte, bu da sömürücü davranışların ortaya çıkma riskini doğurabilmektedir.

Büyük veri yalnızca tüketici eğilimlerinin belirlenmesine değil rakip teşebbüslerin davranışlarının, pazardaki fiyat ve diğer alım-satım şartlarının kolayca izlenmesine de olanak sağlamaktadır. Bunun dışında belirli teşebbüsler büyük veriyi elinde bulundurarak pazara giriş engelleri yaratabilmektedir. Örneğin Facebook (Instagram) pazardaki en eski ve hakim durumdaki teşebbüs olarak büyük veriyi elinde bulundurmaktadır. Bu sayede ürettiği algoritmalarla her bir kullanıcının ilgi duyabileceği postları (ürün, resim, yazı vb.) kolaylıkla tespit edebilmekte, kullanıcının karşısına her geçen gün daha fazla ilgi alanına giren postlar çıkarabilmekte, sonuç olarak kullanıcıya artan kalitede bir sosyal medya deneyimi sunabilmektedir. Bu durum bir kere pazara giriş engeli oluşturmakla birlikte, elinde büyük veri olmaksızın hiçbir teşebbüsün söz konusu pazara girme ve pazarda tutunma imkanı olmaksızın iş yapmasına sebep olmaktadır.

Büyük verinin Rekabet Hukuku kapsamında oluşturduğu bir diğer risk ise birleşme, devralma, ortak girişim kurma suretiyle ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerle de teşebbüsler, ellerindeki büyük veriyi birleştirmek suretiyle pazara giriş engeli yaratabilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir