İŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – I

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

İş sözleşmelerinde; işçi-işveren ilişkisinden doğan yan borçların en önemlisinin sadakat borcu olduğu ifade edilebilir. Sadakat borcundan anlaşılması gereken kısaca; işçinin hizmet edimini yerine getirirken işvereninin korunmaya değer menfaatlerini korumak ve aksi yönde her türlü davranıştan kaçınmak yükümlülüğüdür.

Bunun yanı sıra sadakat borcu yalnızca işverene bağlılıkla değil, aynı zamanda işyerine bağlılıkla da ilişkilidir. Şüphesiz, işçi ve işveren arasındaki ilişki, temelde güvene dayanmaktadır. Bu çerçevede işveren, asli edimi olan ücret ödeme ve talimat verme ile yan edimi olan işçiyi gözetme ve eşit davranma; işçi ise iş görme ve işverenin emir ve talimatlarına uyma ile yan edim olarak, sadakatle davranma yükümlülüğünü üstlenmektedir. İşte, sır saklama yükümlülüğü de işçinin sadakat borcundan doğan yükümlülüklerinden bir tanesi, hatta en önemlisi olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özen ve sadakat borcu” kenar başlıklı 396. maddesinde, sadakat borcundan doğan bir yükümlülük olarak düzenleme altına alınmıştır.

Bu yazı dizimizde işçinin sır saklama yükümlülüğünü ele alırken genel olarak iş sırrı kavramından, sır saklama yükümlülüğünün kapsamından, süresinden ve sınırlarından, sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin hüküm ve sonuçlarından bahsedeceğiz.

Genel Olarak İş Sırrı Kavramı

İşçinin sır saklama yükümlülüğünün kapsamını, ticari ve mesleki sırlar oluşturmaktadır. Ticari ve mesleki sırlar, işyerinin kendisine özgü ve başkaları tarafından bilinmeyen olayları, üretimde veya hizmette kullanılan ticari ve teknik yöntemleri, çalışanlara veya müşterilere ilişkin bilgileri, finans, üretim, satış – pazarlama yöntemleri gibi çok geniş bir yelpazede farklı türde bilgiyi ifade etmektedir. Meslek sırrı, bir meslek sahibi tarafından mesleğini sürdürdüğü esnada öğrendiği birtakım gizli bilgiler; ticari sır da yine herkes tarafından bilinemeyen, erişilemeyen ve işletme açısından ekonomik bir değeri olan her türlü bilgi olarak tanımlanabilmektedir. İş sırrı kavramı; meslek sırrı, üretim sırrı, ticari sır gibi kavramlardan daha geniş olup, aynı zamanda bunların tamamını kapsamaktadır.

Devam eden yazımızda iş sırrının unsurlarından bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir