4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda genel olarak tahkim (Lütfen bkz…) ve milletlerarası tahkim kavramlarından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’ndan (“MTK”)söz edeceğiz.

MTK, 5/7/2001 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MTK’nın amacı, 1. maddesinde ifade edildiği üzere, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

1. maddenin 2. fıkrasında ise,MTK’nın uygulama alanı yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya MTK hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar olarak belirlenmiştir.

Uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığının kabul edileceği ve MTK’ya tabi olacağı haller 2. maddede; tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması, tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hallerde tahkim yerinden başka bir devlette bulunması ya da asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden başka bir devlette bulunması, tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması, tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi olarak sayılmıştır. Söz konusu düzenlemeyle, yabancılık unsuru kriterinin genişletildiği görülmektedir.

Bunun yanı sıra, hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, tahkim yerinin, tahkim süresinin, tahkim yargılamasında kullanılacak dilin, uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun belirlenmesi, karar verme usulü, kararların içeriği, kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolları ve benzeri birçok husus MTK kapsamında düzenleme altına alınmıştır. 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir