MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – V

Bir önceki yazımızda haksız rekabetin unsurlarından bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda haksız rekabete uygulanacak hukukun tespitinden bahsedeceğiz.

HAKSIZ REKABETE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

Doktrinde haksız rekabetin haksız fiilin özel bir türünü teşkil ettiği, bir kimsenin hukuka aykırı, haksız bir eylemiyle diğer bir kimseye zarar verme halinin ve sonucunda verdiği zararı tazmin etme yükümlülüğünün haksız rekabette de söz konusu olduğu genel kabul görmektedir.

Geçmişte, haksız rekabetin haksız fiilin bir türünü teşkil etmesi sebebiyle, haksız rekabetten doğan uyuşmazlıklara uygulanacak hukukun tespitinde, haksız fiillerden doğan uyuşmazlıklara uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan bağlama kuralları uygulanmaktaydı[1]. Ancak haksız fiillere uygulanacak hukukun tespitinde dahi artık genel bir bağlama kuralı ile yetinilmemektedir. Günümüzde haksız rekabete ilişkin düzenlemelerin bir ülkenin serbest piyasa düzeni ile rekabet düzenini sağlamayı amaçladığı dikkate alındığında, bu düzenlemelerin doğasına daha uygun düşen bir bağlama kuralı olan pazar üzerine etki bağlama kuralı tercih edilmeye başlanmıştır.

Devam eden yazımızda haksız rekabete uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan yöntemlerden bahsedeceğiz.

                                                                                                               Hukuk Desteği


[1] KAYIŞ, Bengül. Haksız Rekabetten Doğan Kanunlar İhtilafı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı,, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2010, s. 38

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir