İŞVERENİN EMZİRME ODASI VE YURT (KREŞ) AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

16.08.2013 tarihli Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca işverenlere;

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun;

– 100’ün üzerinde kadın çalışanın olması halinde, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta emzirme odası kurma,

– 150’den fazla kadın çalışanın olması halinde ise, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması için yurt (kreş) sağlama zorunluluğu getirilmiştir. 

Emzirme odası ve yurt açma yükümlüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınacaktır.

İşverenin sağlayacağı yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca birden fazla farklı işveren, ortaklaşa emzirme odası ve yurt kurabilecekleri gibi, emzirme odası ve yurt açma yükümlüklerini, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebileceklerdir.

Yönetmelik uyarınca, emzirme odası veya yurt kurulması için gereken asgari kadın çalışan sayısının hesabına, çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti kendisine verilmiş erkek çalışanların da dâhil edileceği öngörülmüştür. Emzirme odası ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanabilecek, odalara 0-1 yaş arasındaki çocuklar, yurtlara ise velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan ve en fazla 66 aylık olan çocuklar alınabilecektir.

Oda ve yurtlarda çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve oda veya yurtların başka amaçlarla kullanılması yasaklanmıştır. Çocuklar, yurtlara işbaşı yapılmadan bırakılıp, işin bitiminde alınacaktır. Anne ve babalar, yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımıyla ilgilenebileceklerdir.

İşverenlerin, işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne göndermesi gerekmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir