SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞIM YAPARKEN SUÇ İŞLEMEYİN!

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sosyal ağlara olan ilgiyi arttırınca kişiler bu tip sitelerde daha fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Kabul etmek gerekir ki sosyal paylaşım siteleri hayatımızın bir parçası haline çoktan gelmiştir. Sürekli gelişme gösteren bu alanda en yaygın kullanım bulan kuşkusuz Facebook’tur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca insan gününün önemli bir kısmını Facebook’ta […]

Devamını Oku

MÜTEAHHİTTEN EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir ve noterde mi yapılacaktır ? Ev almak isteyen vatandaşlarımız özellikle uygun fiyatlar sunulması ve ödeme seçeneklerinin fazla olması sebebiyle doğrudan müteahhitlerden konut satın almayı tercih etmektedirler. Çoğu zaman da henüz inşası dahi başlamamış daireleri gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yaparak, bunu da taraflar kendi aralarında akdederek gerçekleştirmektedirler. Burada elbette müteahhitlerin bir […]

Devamını Oku

MEHİL VESİKASI ALMAK İÇİN NE GEREKİR ?

Henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararı her ne kadar kanun yolu incelemesinde olsa da alacaklı tarafın yerel mahkeme kararını icra takibi kanalıyla tahsil etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Davada alacaklı olan taraf, dava dosyası Yargıtay incelemesindeyken dahi alacağını tahsil edebileceği tüm yollara başvurabilir, sadece taşınmaz satışı konusunda bazı engellerle karşılaşacaktır. Borçlu taraf henüz dava dosyası bir […]

Devamını Oku

KONUT KİRASI ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE YAPILACAKTIR ?

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kira Hukukunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ancak yine de özellikle taşınmaz kiralarında, kiracılar ve kiraya veren ev sahipleri kanundan doğan hak ve yükümlülüklerini çoğu zaman bilmeden eski usule göre hareket etmektedirler. Özellikle kira bedelinin nasıl belirleneceği, yıllara göre ne oranda zam yapılacağı, sözleşmenin […]

Devamını Oku

KONUKSEVER OLMAMAK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu 166. maddesinde genel boşanma sebepleri düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davasını açabilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. Söz konusu maddede gösterilen boşanma sebebi nisbi boşanma sebebidir. Bir başka ifadeyle, eşlerden biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası […]

Devamını Oku

İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ Mİ, İSTİFA MI ?

İşçinin istifası İş Kanununda özel olarak gösterilmemiş olup uygulamada işçiler istifa dilekçesiyle işten ayrılmak isteğini işverene bildirir.  İşçiler bazı durumlarda işveren tarafından istifaya zorlanmakta ve istifa eden işçilerin birçoğu da “istifa eden tazminat alamaz” diye düşünmekte ve hak kaybına uğramaktadırlar. Ancak işçinin istifa etmesi durumunda tazminat alamayacağı doğru ise de işçinin işi bırakması her durumda […]

Devamını Oku

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’n 41. Maddesi yukarıdaki soruyu ayrıntılı bir şekilde cevaplamıştır. İş mahkemelerinde de bu sorunun çözümü oldukça kolay olmaktadır. Olağanüstü durumlar ve denkleştirme gibi hukuki kurumlar dışında bir işçi haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilir. Sözleşmeyle veya işin yapısı gereği mesleki kanun, yönetmelik gibi mevzuatlarla haftalık çalışma saati değiştirilebilir ancak 45 saatin üzerine […]

Devamını Oku

NELER İŞ KAZASI KABUL EDİLİR

Yaşanan bir olayın “iş kazası” olarak nitelenmesi için yasada ve uygulamada bazı koşulları birlikte taşıyıp taşımadığına bakılır. İş kazası sayılan hallerin neler olduğunu basit birer örnekle açıklamak gerekirse: Sigortalı kişinin işyerinde bulunduğu esnada yaşanan olay iş kazası sayılır. Burada önem taşıyan husus işyeri olarak üzerinde fikir yürütülecek olan kavramdır. İşyerinden ne anlaşılması gerektiği 5510 sayılı […]

Devamını Oku

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Türk Medeni Kanun’unun 166. Maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılmasına dayanılarak açılan anlaşmalı boşanma davalarında temel şartlar şöyledir: Tarafların evlendikleri tarih üzerinden en azından bir sene zaman geçmiş olmalıdır. Evlilik her iki taraf açısından da ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olmalıdır ki evlilik iradesi özgür biçimde ortaya çıksın. Taraflar aralarındaki görüşülmesi gereken tüm […]

Devamını Oku

AİLESİ ZENGİN AMA KENDİSİ FAKİR OLAN EŞ YOKSULLUK NAFAKASI ALABİLİR Mİ?

Yoksulluk nafakası boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Türk Medeni Kanunu madde 175’te “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” şeklinde hüküm kurularak kusuru daha ağır olmayan tarafın geçimi için diğer taraftan yoksulluk nafakası alabileceğini düzenlemiştir. Türk […]

Devamını Oku