ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel Başvuru Nedir ? Bireysel başvuru, anayasada belirtilmiş olan temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilmiş olan bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurabilecekleri ikincil derecede yargı yolunu ifade etmektedir.  Anayasamızda, 12 Eylül 2010 tarihli 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılmıştır. […]

Devamını Oku

İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAK YA DA TAZMİNATLAR İSTENEBİLİR Mİ?

Aynı anda hem feshin geçersizliği ile işe iade hem de iş akdi feshinin sonucuna bağlı olarak tazminatların istenmesi çelişki oluşturacağından aynı davada hem işe iade hem de kıdem ihbar tazminatı ile diğer işçilik haklarının talep edilmesi mümkün gözükmemektedir zira; bu hususlar hukuki yapı itibariyle farklı özellikler ihtiva etmektedir. İşe iade davasında iş ilişkisini devam ettirmek […]

Devamını Oku

ARAÇ CAMINA FİLM TAKTIRMANIN CEZASI VAR MIDIR?

Trafikte çok sayıda kişi aracının dışarıdan görünüşü kısıtlayan filmle camlarını kaplattırmakta, trafik kontrolünde ise bu cam filmler sebebiyle cezalar kesilmektedir. Sürücülerin çoğu kendilerine kesilen bu trafik cezalarını ödemekteyken, bir kısım ise bu cezalara itiraz etmektedir.  Biz de bu yazımızda araçlara takılan cam filmleri sebebiyle kesilen trafik cezalarının hukuka uygun olup olmadığını irdeleyeceğiz. Trafik polisleri tarafından […]

Devamını Oku

3D YAZCILARIN YARATABİLECEĞİ HUKUKİ İHTİLAFLAR

3 boyutlu (3D) yazıcılar ile dijital dosyadan 3 boyutlu nesne yazdırılırken katkı maddelerinin eklenmesiyle katı nesneler meydana getirilmektedir.  3D yazıcıların ortaya çıkışı yeni olmasa da, fiyatlarının düşmesi sebebiyle popülaritesi ve kullanımı oldukça artmış, kolayca ulaşılabilir bir hal almıştır. Özellikle sanayide, yedek parça, maket… üretiminde kullanılan 3D yazıcılar, tıp alanında da ortez ve protez üretiminde kullanılmaktadır. […]

Devamını Oku

ACENTENİN REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Hukukunda acentenin rekabet etmeme yükümlülüğü farklı açılardan incelenebilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; bu yükümlülük Kanun’dan doğar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 104. maddesi uyarınca ve sadakat borcu gereğince acente, aynı yer ve bölge içinde, birbirleri ile rekabette bulunan birden fazla ticari işletmenin acenteliğini üstelenemeyecektir ancak; rakip faaliyetlere karşı koruma sağlayan bu hüküm yalnızca […]

Devamını Oku

BABA MAAŞINDAN YARARLANMAK İÇİN BOŞANAN EŞLER DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN YARGILANIR MI?

Dolandırıcılık suçunun (Bkz. İlgili yazımız…) oluşabilmesi için fail; bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla mağduru hataya düşürmeli ve  ayrıca bu aldatma sonucu haksız bir yarar sağlamalıdır. Fail tarafından yapılan hileli davranış, belli oranda ağır, mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olay bazında değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, […]

Devamını Oku

İŞVEREN EMEKLİLİK SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR Mİ?

Ülkemizde ne yazık ki Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alınan emekli maaşları aile geçimini sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple günümüzde geçim sıkıntısı çeken birçok emekli, emekli maaşı almasına rağmen çalışmaya devam ederek ek gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bazı işverenler ise işçileri işten çıkarmak için emekliliği bahane olarak göstermekte ve bu kişiler hak kaybına uğramaktadır. İletişim için […]

Devamını Oku

VELİ, VASİ, VESAYET, VELAYET, KAYYIM, YASAL DANIŞMANLIK KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDER ?

Velayet: Velayet ergin (reşit) olmayan çocuğun korunması ve yetiştirilmesi için ana ve babaya birlikte veya ayrı ve tek başına olarak verilmiş hak ve yükümlülükleri ifade eder. Ana ve baba evli ise velayet her ikisinde birlikte bulunur. Her ikisi de çocuğun bakımı, sağlığı ve eğitimi ile ilgili kararlar almaya yetkilidirler. Ana veya babadan birisinin ölümü durumunda […]

Devamını Oku

KIYMET TAKDİR RAPORU 103 DAVETİYESİ YERİNE GEÇER Mİ?

Borçlu icra müdürlüğünce taşınmazına haciz konulması üzerine, haciz konulan yerin, yaşamasına uygun tek evi olduğundan bahisle haczedilemeyeceği yönünde icra hukuk mahkemesine dava açabilir. Ancak bu dava, borçlu tarafından, haczin öğrenilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde açılmalıdır. Bunun için de icra dosyasında, borçluya, haciz konulan taşınmaza ilişkin bilgileri de içeren, varsa hacze diyeceklerini  bildirmesi istenilen yazı […]

Devamını Oku

ALEYHE BOZMA YASAĞI NEDİR?

Yerel mahkeme hükmü, istinaf veya temyiz aşamasında bozulup, mahkemece buna uyulduğunda ortada hukuken geçerli bir karar mevcut olmayacaktır. Dolayısıyla mahkeme yeniden hüküm verirken, kural olarak ne önceden vermiş olduğu kendi kararıyla ne de istinaf veya temyiz mahkemesinin kararı ile bağlı olacaktır. Buna bozmadan sonra serbestlik kuralı da denilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 265. maddesine göre, “Cumhuriyet […]

Devamını Oku