EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI NEDİR?

Evliliğin iptali yapılmış olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ve geçersiz hale getirilmesidir. Evliliğin iptali her ne kadar Aile Hukuku’na giren terimlerden biri olsa da boşanma davasından tamamen farklıdır. Boşanma davası; hukuken geçerli bir evliliğin kanundaki şartların gerçekleşmesi veya tarafların ortak iradelerinin oluşması halinde evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Evliliğin iptali davasında ise […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN ALDATMA

 Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte eşlerin evlilik sürecinde devam etmek üzere birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri doğar. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 185. maddesinde genel olarak bu hak ve yükümlülükler açıklanmış ve ilgili maddede sayılan bu yükümlülükler arasında sadakat yükümlülüğü de sayılmıştır. Sadakat yükümlülüğü evliliğin en önemli şartlarından birisidir. Madde 185: “Evlenmeyle eşler arasında evlilik […]

Devamını Oku

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ ANLAŞMALI OLARAK GÖRÜLMESİ

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması şeklinde sayılmış olup, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin yasada yazılı sebeplere dayanarak boşanma davası açması mümkündür. Boşanma davası anlaşmalı yahut çekişmeli olarak açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma […]

Devamını Oku

ORTAK VELAYET

Velayet; çocuğun ergin bir birey olana kadar fiziksel ve ruhsal gelişiminde anne ve babaya istisnai durumlarda da evlat edinene verilen hak ve yükümlülüklerin bütünüdür. Velayet Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) tanımlanmamıştır lakin çocuğun üstün menfaati göz önünde tutularak genel anlamda düzenlenmiştir. Bugünkü konumuz ise eşlerin boşandıktan sonra çocuk üzerinde ortak velayet hakkına sahip olup olamayacağıdır. Gelişmiş […]

Devamını Oku

AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA

Evlilik birliğini zedeleyerek boşanmaya neden olacak olgular arasında yer alan eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması, Türk Medeni Kanunu (“TMK”) gereğince evlenme engellerinden olup, akıl hastası bir kişinin evlenebilmesi için, sağlık kuruluşlarından evlenmesinde sakınca olmadığına dair bir rapor alması gerekmektedir. Ancak bugünkü yazımızın konusu yukarıda bahsettiğimiz konudan farklı olarak, evlilikten sonra ortaya çıkan akıl hastalığı ile […]

Devamını Oku

ZİNA NASIL İSPATLANIR?

Zinanın ispatı için  zinaya ilişkin delil sunulması gereklidir. Zinaya yönelik delil olmaksızın ispatından bahsedilemez. Dolayısıyla bir şahıs, eşinin zina yaptığından başka bir deyişle aldatıldığından  emin olsa bile eğer elinde bu durumu ispatlayacak bir kanıtı yoksa veya böyle bir delili elde edebileceği bir yer de mevcut değilse zinanın ispatlanması kesinlikle mümkün olmayacaktır. Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) […]

Devamını Oku

TAZMİNAT TALEBİNDE EŞLERİN KUSUR DURUMLARI

Boşanma davalarında sıkça karşılaşılan tazminat istemlerinde eşlerin kusur durumları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddede birinci fıkra hükmü “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” demektedir. Aslında burada tazminat talebi için hangi şartların arandığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber ikinci […]

Devamını Oku

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk, bir eşin ortak hayattan ayrılması olup mutlak boşanma sebeplerinden birisidir. Terkin mutlak boşanma sebeplerinden birisi olması sebebiyle, hakimin terk yüzünden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediğini araştırması gerekmez. Terk sebebiyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 164. maddesinde: ”Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma davasında maddi tazminat kavramı eşin uğradığı maddi kaybı ve zararı içerirken, manevi tazminat kavramı ise duyulan acı, elem, keder gibi duyguları tam olarak karşılayamasa bile hafifletmek maksadıyla Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kusurlu eşe diğer eşin duygsal anlamda uğradığı zararın tazmin yükümlülüğünü ifade eder. Boşanma davalarında TMK uyarınca kusursuzluk aranmayıp, lehe tazminata hükmedilebilmesi için boşanma […]

Devamını Oku

EŞİN EVE GİRMESİNİ ENGELLEMEK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Evlilik birliğinin korunması Türk Hukuku için oldukça önemli bir konudur. Bunun nedenlerinden biri ailenin toplumun en küçük yapı taşı olarak birarada tutulmasının sağlanması iken; diğeri ise toplumsal, kültürel yapımıza dayanmaktadır. Bu doğrultuda evliliğin yasal olarak bitirilmesinin şartları kanun koyucu tarafından düzenlenmiş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) içerisinde ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır. Boşanmak isteyen […]

Devamını Oku