CORONA VİRÜS (COVİD – 19) VE İŞÇİ HAKLARI

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle birçok işyeri faaliyetlerini ya bütünüyle durdurmuş ya da önemli ölçüde azaltmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle ekonomik daralma yaşayan işverenler işçilerin çalışma koşulları bakımından birtakım esaslı değişikliklere gitmekle karşı karşıyadırlar. Bu yazımızda corona virüsü sebebiyle iş sözleşmesi etkilenen işçilerin hakları üzerinde duracağız.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile kimi işyerleri faaliyetleri durdurulmuş veya önemli ölçüde azaltılmışsa da kapsam dışında bırakılan işyerleri faaliyetlerine devam etmektedir. Corona virüs salgının yayıldığı bu dönemde faaliyetlerine devam eden işyerinde çalışan işçiler ciddi ve yakın hastalık riski ile karşı karşıyadır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverenin corona virüsüne karşı alması gereken önlemler yazımız için (Lütfen Bkz..)

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/3 fıkrası“İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler”gereğince faaliyetleri bir haftadan fazla süre ile durdurulan işyerinde çalışan işçiler iş sözleşmesini derhal sona erdirebileceklerdir. İşçi bu sebeple iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacak fakat ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. (Lütfen Bkz..)

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/3.fıkrası “İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması” gereğince faaliyetleri bir haftadan fazla süre ile durdurulan işyerlerinde çalışan işçilerin iş sözleşmeleri derhal feshedilebilecektir. Bu sebeple iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. (Lütfen Bkz..)

İşyeri faaliyetleri durdurulmuş veya önemli ölçüde azaltılmış işyerlerinde işçi veya işveren tarafından corona virüsü sebebiyle iş sözleşmelerinin feshedilmemesi halinde, bu kez işçilerin ücretsiz izne ayrılması/çıkartılması gündeme gelebilecektir. Türk Hukuku’nda işçinin ücretsiz izni hakkında açık bir yasal hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada sıkça kullanılan bu durum, Yargıtay kararları ile hukuki güvence altına alınmıştır. İşçinin onayı alınmadan ücretsiz izne çıkartılması güncel kararlar açısından mümkün değildir. İşçi ve işverenin ücretsiz izin süresi hakkında anlaşması, hukuki bir zorunluluk olarak Yargıtay içtihatlarında yer almaktadır. İşverenin, işçinin onayı olmadan tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarması işçiye; kıdem ve ihbar tazminatı talepleri ile işe iade için dava açma hakkı vermektedir.

Bu dönemde corona virüsü sebebiyle iş sözleşmesi sona erdirilen işçiler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre işsizlik ödeneğine başvuru yapabilecek ve Kanun’da öngörülen şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneğinden faydalanabileceklerdir.

Corona virüsü sebebiyle işyeri faaliyetleri bütünüyle durdurmuş veya önemli ölçüde azaltılmış işverenler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu’na kısa çalışma ödeneği için müracaatta bulunabileceklerdir. Kısa çalışma ödeneği hakkındaki yazılarımız için (Lütfen Bkz..) (Lütfen Bkz..)

Hukuk Desteği

.

.

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir