MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – III

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda Türk Hukuku’nda haksız rekabet kavramından bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise uluslararası hukukta haksız rekabet kavramına değineceğiz.

ULUSLARARASI HUKUKTA HAKSIZ REKABET KAVRAMI

Ticaretin uluslararası ölçekte büyümesi ve gelişmesiyle birlikte, haksız rekabetin uluslararası alanda önlenmesine ilişkin olarak da düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Sınai mülkiyet haklarının korunmasını amaçlayan, Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması’yla akit devletler vatandaşlarına haksız rekabete karşı etkin bir koruma sağlamakla yükümlü tutulmuş, bu husus, Anlaşma’nın 10. (ikinci mükerrer) maddesinde “Birlik ülkeleri, Birlik vatandaşlarına haksız rekabete karşı gerçek bir himaye sağlamaya mecburdurlar” şeklinde ifade edilmiştir.

Anılan madde devamında “Sınai veya ticari konuda namuskarane örf ve adetlere aykırı her rekabet fiili” ifadeleriyle haksız rekabet tanımına yer verilmiş, haksız rekabet teşkil eden fiiller sayılmıştır.

Yine 1995 tarihinde Türkiye tarafından onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kurucu Anlaşması’nın eki olan Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaret ile İlgili Yönlerine İlişkin Sözleşme ile de Paris Anlaşması’na atıf yapılmış, özellikle ticari sırların korunmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Yazımızın devamında, haksız rekabetin unsurlarından bahsedilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir